Od lipca 2010 roku Provimi Polska podwyższyła wysokość kapitału zakładowego spółki. Obecnie został on ustalony na kwotę 20 150 000 złotych (przy 15 150 000 złotych obowiązujących uprzednio). Uchwałą Zarządu Provimi Polska został również zwiększony kapitał zapasowy z 50 000 000 zł do 198 760 000 zł. 

Firma podjęła także decyzję o przeniesieniu lokalizacji głównego biura w Warszawie i od 9 sierpnia 2010 roku mieści się ono już pod nowym adresem. „Zmiana siedziby była rozważana już od dawna” – powiedział Maciej Rybicki, prezes zarządu Provimi Polska - „Wśród przedstawionych nam propozycji Marynarska Business Park wyróżniał się zarówno bardzo dobrą lokalizacją jak i wysokim standardem przy rozsądnej cenie. Przy jednoczesnym obniżeniu kosztów najmu, nowa siedziba zapewni też więcej przestrzeni dla naszej prężnie rozwijającej się firmy”.

Źródło: farmer.pl