Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) od początku stycznia do końca kwietnia tego roku zaimportowano prawie 584 tys. t tego surowca. W porównaniu do tego samego okresu w 2012 r. wolumen przywozu wzrósł o 7 proc. Trzeba wiedzieć, że z powodu wzrostu cen, wzrost wartości importu w euro był znacznie większy i wyniósł 28 proc.

- Dość duże zmiany wystąpiły w zakresie struktury dostawców śruty sojowej do Polski. W okresie pierwszych 4 miesięcy br. największym dostawcą tego surowca były Stany Zjednoczone (z blisko 50-procentowym udziałem w wolumenie importu). Na drugim miejscu uplasowała się Argentyna (40 proc.), a na trzecim Niemcy - podaje BGŻ.

W analogicznym okresie roku ubiegłego 75 proc. importu śruty sojowej pochodziło z Argentyny, 12 proc. z Brazylii, a 8 proc. ze Stanów Zjednoczonych.