Znacznie wzrosła cena śruty sojowej i ocenia się, że będzie ona dalej rosła. Cena pszenicy i kukurydzy paszowej nieco spadła, ale mimo to jest znacznie wyższa niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Pszenica paszowa kosztuje 19,25 euro za 100 kg, czyli o 26 proc. więcej niż rok wcześniej, a kukurydza paszowa – 20,50 euro za 100 kg (wzrost o 22 proc). Natomiast soja kosztuje 33,85 euro za 100 kg, co oznacza wzrost ceny o 69 proc.

Źródło: (Agra Europe 2008, nr 2318, s. M/5) W.M.