Zmiany legislacyjne będą skutkowały ponownym wprowadzeniem do skarmiania krzyżowego nieprzeżuwaczy mączki mięsno - kostnej. Po wybuchu epidemii BSE mączki mięsno - kostne przestały być istotnym źródłem białka w żywieniu zwierząt.

Wejście w życie proponowanych zmian znacząco wpłynie na obniżenie kosztów: w produkcji trzody chlewnej i drobiu, funkcjonowania zakładów w aspekcie kosztów utylizacji poubojowej, a poprzez to przyczyni się do poprawy opłacalności ich działalności.