Andrzej Sutkowski, zastępca dyrektora generalnego KOWR w Pionie Nadzoru nad Spółkami podziękował prof. Andrzejowi Pietrzakowi za dotychczasową współpracę i życzył mu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Stadniny Koni Janów Podlaski oddelegowany został Grzegorz Czochański, który pełnił funkcję dyrektora w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Pionie. Grzegorz Czochański swoje obowiązki sprawować będzie do czasu wyłonienia prezesa zarządu SK Janów Podlaski  Sp. z o.o. w drodze postępowania kwalifikacyjnego, co nastąpi w ciągu kilku miesięcy.

Za sprawy hodowlane w stadninie odpowiadać będzie prof. Krystyna Chmiel, ekspert w dziedzinie koni arabskich i członek powołanej w 2016 r.,  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rady ds. Hodowli Koni.