- Gleby lekkie i bardzo lekkie stanowią ponad 60 proc. całości gleb uprawnych w Polsce. Plony  żyta hybrydowego na powyższych łanach  przy prawidłowej agrotechnice mieszczą się w przedziale 50-70 dt/ha, natomiast pszenicy 35 -45 dt/ha. Dodatkowo dobre wyniki zyta hybrydowego pod katem analizy chemicznej i określenia poziomu związków antyzywieniowych budzi w nas pytanie, czy hybrydowe zyto Visello może bbyć efektywnym substratem  miesznek paszowych? – mówi Bartosz Rudzki, kierownik marketingu KWS Lochow.

Określony poziom zawartości alkilorezorcynoli w badaniach był nizszy niż w pszenżycie i w pszenicy oraz niewiele większy od jęczmienia. Aktywność antytrypsynowa żyta Visello okazała się wysoka i jest wyższa niż w pszenicy i w jęczmieniu, ale jest też bardzo podobna do pszenżyta, które jest postrzegane jako dobry surowiec paszowy.

W doświadczeniu wzięto też pod uwagę wpływ dodatku zyta na wyniki tuczne w tuczu trójfazowym. W grupach doświadczalnych część jęczmienia zastąpiono żytem hybrydowym Visello w ilości: starter 10 proc., grower 25 proc., finiszer 50 proc.  Zwierzęta wszystkich grup osiągnęły bardzo dobre wyniki użytkowości tucznej, z tym ze w grupach żytnich istotnie lepsze było spożycie paszy oraz przyrosty dzienne, zaś w grupie kontrolnej lepsze okazało się zużycie paszy na kg przyrostu masy ciała. Uzyskane wyniki w doświadczeniu potwierdzają że żyto Visello jest bardzo dobrym surowcem paszowym nie ustępującym wartością pokarmową tradycyjnej paszy dla świń za jaką uważany jest jęczmień – tłumaczy dr Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.