W dniach 29-30 listopada w Warszawie odbył się drugi Szczyt Polskich Grup Operacyjnych. Spotkanie zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W wydarzeniu wzięło dział ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji osiągnięć Grup Operacyjnych EPI. Zaskakująca jest różnorodność projektów i pomysłowość realizowanych innowacji.

Przybyłych gości przywitał Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dyrektor podkreślał m.in. ważną rolę działania „Współpraca” w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa, wskazując jednocześnie, że Polska znajduję się w czołówce pod względem liczby utworzonych Grup Operacyjnych.

Po prezentacji poszczególnych Grup Operacyjnych, której dokonali krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski wraz Marią Sikorską – autorką programu telewizyjnego „Z klimatem i z pasją”, odbyła się debata pt: „Sukces współpracy – osiągnięcia Grup Operacyjnych i plany na przyszłość”. W dyskusji wzięli udział: Bogdan Kępka (Centrum Oceny Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz ORGMASZ), prof. Dariusz Pańka (Politechnika Bydgoska) oraz Krzysztof Solarz (Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra).

Tego dnia uczestnicy konferencji mieli szansę na indywidualne spotkania z brokerami innowacji, naukowcami, czy uczestnikami innych Grup Operacyjnych, gdzie mogli zasięgnąć fachowych porad, czy znaleźć inspirację na tworzenie nowych projektów. Podczas spotkania podkreślano istotę procesu sieciowania uczestników, które napędzają proces tworzenia nowych grup i innowacji.

Podczas wieczornej kolacji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Moje własne innowacje”. Wyróżniono 13 innowacyjnych rozwiązań, a nagrody zwycięzcom wręczyli Ireneusz Drozdowski, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Jakie warunki dla tworzenia innowacji w przyszłości?

Drugiego dnia konferencji skupiono się głównie na omówieniu przyszłych warunków i możliwości finansowania projektów w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas pierwszego wystąpienia Beata Rodak z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła Działanie „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyszłość Grup Operacyjnych, z uwzględnieniem grup badawczo-rozwojowych oraz zajmujących się krótkimi łańcuchami żywnościowymi.

W kolejnej prezentacji Łukasz Galek z Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił aktualny stan realizacji działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 z uwzględnieniem ostatniego, szóstego naboru wniosków.

W kierunku prezentujących padło wiele pytań o szczegóły realizacji programu w nowej odsłonie, szczególnie, że nastąpiło wiele kluczowych zmian, m.in. wyraźne ograniczenie maksymalnej kwoty finansowania pojedynczego projektu.

Z kolei dr Bożena Podlaska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE omówiła możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów jakie dają programy badawcze Unii Europejskiej. Na zakończenie Iwona Ryć z CDR przedstawiła działania SIR w zakresie sieciowania Grup Operacyjnych EPI oraz osiągnięcia, jakich dokonała Sieć podczas 7 lat swojej działalności. W tym czasie powstało ponad 300 Grup Operacyjnych, które zrealizowały 200 projektów na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności i 106 projektów badawczo – rozwojowych.