W dniu 6 lutego br. na stronie Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej ukazała się informacja o podejrzeniu wystąpienia ASF w Obwodzie Kaliningradzkim.

- Rozpoczęto dodatkowy monitoring w kierunku ASF i CSF (klasycznego pomoru świń) u padłych świń oraz padłych i odstrzelonych dzików w województwie warmińsko-mazurskim, w granicach obszaru o promieniu 40 km, wyznaczonego od miejscowości Kostyukovka.  Pobrano 233 próbki od świń oraz 80 od dzików – wszystkie z wynikiem ujemnym w kierunku ASF – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

8 lutego br. strona rosyjska wykazała, że drugie badanie próbek pobranych od w/w zwierząt dało wyniki ujemne. Główny Lekarz Weterynarii  postanowił uchylić decyzję o dodatkowym monitoringu.

Mimo tego, że sytuacja pod względem  ASF i CSF w Polsce wydaje się być pod kontrolą, to służby weterynaryjne oraz organy z nimi współpracujące są ciągle w gotowości.

Oprócz ćwiczeń terenowych, które są systematycznie przeprowadzane przez służby weterynaryjne na wypadek wystąpienia tych chorób zakaźnych, dodatkowo istnieje również zaplecze techniczne. Umożliwia to szybką interwencję i zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się chorób na wypadek wykrycia ognisk ASF, czy też CSF.

Służy do tego m.in.  specjalnie zaprojektowane do tego celu przewoźne urządzenie do humanitarnego zabijania zwierząt prądem. W przypadku wykrycia zakażonego stada, aby nie doprowadzić do epidemii choroba musi być jak najszybciej zwalczona, Niestety wiąże się to z przymusowym ubojem wszystkich zakażonych zwierząt. Zaprojektowane urządzenie pozwala na szybki ubój, bez narażania zwierząt na dodatkowe cerpienia.

Całe urządzenie mieści się na całkowicie zamkniętej naczepie, którą można doczepić do dowolnego ciągnika siodłowego.