W województwie mazowieckim strefa ta obejmuje powiat żuromiński, mławski oraz sierpecki; w województwie wielkopolskim - powiaty: kaliski, wolsztyński, ostrowski, ostrzeszowski; w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski oraz działdowski; w województwie lubuskim - powiat gorzowski.

Na tych obszarach zakazane jest utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu (chyba, że ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa), utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu (chyba, że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem np. za pomocą sieci lub drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa).

Zabronione jest także korzystanie ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu, pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.

Nie wolno ponadto gromadzić drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych; wykorzystywania jako wabików ptaków rzędów Anseriformes oraz Charadriiformes; wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych.

W zależności od sytuacji epizootycznej na danym obszarze, zakazy te może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Grypa ptaków jest niezwykle zaraźliwą chorobą wirusową drobiu, która może powodować śmiertelność do 100 proc. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni. W tym roku w Polsce wykryto 245 ognisk grypy ptaków, najwięcej w woj. wielkopolskim i mazowieckim.