Jak wynika z najnowszej, październikowej analizy Rynek pasz, autorstwa mgr Wiesława Dzwonkowskiego i mgr inż. Wiesława Łopaciuka z IERiGŻ, w 2020 r. światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są szacowane na 2,23 mld ton, wobec 2,17 mld w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2,8%. Ich zużycie wyniesie 2,21 mld ton i będzie o 2,1% większe niż przed rokiem. Światowa produkcja pszenicy wzrosła 0,8%, natomiast zbiory zbóż paszowych zwiększyły się o 3,8%. Pomimo dobrych, światowych zbiorów w 2020 r. na większości światowych rynków, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, nie odnotowano sezonowego spadku cen zbóż, ale ceny i tak były znacznie niższe niż rok wcześniej. Nadal niejasny, nawet w krótkiej perspektywie, pozostaje wpływ pandemii na rynki, wobec tego, importerzy zabezpieczają się poprzez wzmożone zakupy surowców, w tym zbóż, co wywiera przejściową presję na poziom cen.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2020 r. w Polsce wyniosły ok. 33,3 mln ton, tj. o 15% więcej niż w 2019 r. Jest to poziom o ok. 6,3 mln ton wyższy od ich prognozowanego krajowego zużycia. Zdaniem analityków IERiGŻ, produkcja pasz zbożowych (zbóż paszowych i otrąb uzyskiwanych z przemiału zbóż na mąki i kasze) zwiększy się o ok. 4,3 mln ton do ok. 24,1 mln ton (o prawie 22%). Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych będzie większa o 16% i wyniesie ok. 2,1 mln ton.

Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe w sezonie 2020/21 będzie nieznacznie większe niż w poprzednim sezonie i wyniesie ok. 22,2 mln ton – oceniono w raporcie Rynek pasz. Nieco niższe będzie zapotrzebowanie na pasze w produkcji drobiarskiej, natomiast wzrośnie w chowie trzody chlewnej. Popyt na zbożowe surowce paszowe, podobnie jak w poprzednim sezonie, może wynieść 17,7. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich wyniesie 10,2 mln ton, a w przemyśle 6,5 mln ton. Zużycie surowców wysokobiałkowych wyniesie ok. 4,4 mln ton, wobec 4,3 mln ton w sezonie 2019/20.

W sezonie 2019/20 na krajowym rynku, z uwagi na dobre zbiory w Polsce i na świecie, ceny zbóż systematycznie obniżały się. Średnia krajowa cena skupu pszenicy wyniosła 714 zł/t i była o 9% niższa niż w poprzednim sezonie, a cena żyta obniżyła się o 14% do 552 zł/t, W nieco mniejszym stopniu zmniejszyły się ceny kukurydzy i jęczmienia (spadek o 8% do odpowiednio 600 i 653 zł/t).

W pierwszych dwóch miesiącach sezonu 2019/20 ceny skupu pszenicy i żyta były niższe, a kukurydzy i jęczmienia wyższe niż przed rokiem. W dalszej perspektywie – zdaniem ekspertów IERiGŻ - należy spodziewać się niewielkiego, sezonowego wzrostu cen zbóż. Przewiduje się, że w IV kwartale 2020 r. średnie ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 700-750 zł/t, a żyta 550-600 zł/t, a w końcu sezonu będzie to odpowiednio: 730-780 zł/t i 600-650 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być od 10 do 20% wyższe od cen pszenicy paszowej.

W sezonie 2019/20 średnie ceny śruty sojowej na rynku krajowym wzrosły w porównaniu z sezonem poprzednim o ok. 2% (do 1481 zł/t), a śruty rzepakowej obniżyły o ok. 5% (do 881 zł/t). Jak podkreślono w raporcie Rynek pasz, w sezonie 2020/21 ceny, zarówno śruty sojowej, jak i rzepakowej, przypuszczalnie będą nieco wyższe niż w sezonie poprzednim. Sytuacja na rynku zbóż i surowców wysokobiałkowych będzie powodować niewielki wzrost cen pasz przemysłowych do końca 2020 r. i przypuszczalnie również w I półroczu 2021 r.

Według GUS produkcja pasz przemysłowych w 2019 r. wyniosła 11,2 mln ton i była zbliżona do jej poziomu z poprzedniego roku. Produkcja pasz przemysłowych dla drobiu w poprzednim roku wzrosła o 1%, dla bydła o 3%, natomiast dla trzody spadła o 3%. W I półroczu 2020 r., mimo zawirowań na rynku spowodowanych pandemią, utrzymał się trend wzrostowy w produkcji pasz przemysłowych, natomiast w drugim półroczu począwszy od sierpnia mamy do czynienia z jej niewielkim spadkiem. Analitycy IERiGŻ wskazują, że w następnych miesiącach mogą się kumulować negatywne skutki pandemii w produkcji drobiarskiej, co będzie skutkować zmniejszonym zapotrzebowaniem na pasze dla brojlerów kurzych i indyczych. Natomiast wzrost pogłowia, mimo spodziewanych niższych cen skupu, zwiększy popyt na mieszanki dla trzody. Szacuje się, że łączna produkcja pasz przemysłowych w 2020 r. może wynieść ok. 11,4 mln ton i będzie o 1% większa niż w roku poprzednim – prognozują Wiesław Dzwonkowski i Wiesław Łopaciuk z IERiGŻ. Wstępnie przewiduje się, że w 2021 r. dynamika tej produkcji może zwiększyć się do ok. 2,5%.

Import głównych surowców paszowych w sezonie 2020/21 będzie o ok. 4% mniejszy od ubiegłorocznego i wyniesie ok. 4,1 mln ton. Prawie 3,1 mln ton wyniesie przywóz surowców wysokobiałkowych, w tym 2,6 mln ton śruty sojowej i 0,4 mln tony śruty słonecznikowej.

O 4%, do 0,8 mln ton zmniejszy się import zbożowych surowców paszowych. Eksport zbożowych surowców paszowych (zbóż paszowych i otrąb) może wynieść ok. 2,6 mln ton, wobec 3,3 mln ton w sezonie poprzednim, a surowców wysokobiałkowych ok. 0,8 mln ton, tj. o 5% mniej niż w poprzednim sezonie.