W województwie zachodniopomorskim 3 października rozpoczyna się akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. W przypadku niesprzyjającej pogody w podanym wyżej terminie, akcja szczepienia będzie wykonywana w kolejnych dniach października.
Szczepionka dla lisów będzie rozrzucana z samolotów przez kolejnych siedem dni na lasy, łąki, pola i nieużytki.

W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów i przez kolejne 7 dni po wyrzuceniu na terenie województwa zachodniopomorskiego zaleca się:
• nie urządzać polowań,
• nie wprowadzać wycieczek grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
• nie dotykać, nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
• zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,
• nie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo,
• pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze szczepionką.

W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy niezwłocznie poddać je obserwacji w najbliższej Lecznicy dla Zwierząt.

Źródło: farmer.pl