Stało się to pomimo możliwości podwyższenia cen jaj i wydatków rzędu 10 mln dolarów rocznie zapewniających efektywne egzekwowania nowych przepisów.

Przepisy o zapobieganiu okrucieństwu wobec zwierząt gospodarskich zakazują również sprzedaży wieprzowiny i cielęciny pochodzącej od zwierząt, które zostały umieszczone w klatkach niespełniających nowych wymagań dotyczących wielkości.

Nowe przepisy będą miały również zastosowanie do producentów spoza stanu, którzy sprzedają jaja i mięso w Kalifornii.