W związku z decyzją KE został zniesiony m.in. zakaz przemieszczania trzody chlewnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jak i wywozu do krajów trzecich.

Ognisko klasycznego pomoru świń potwierdzono na początku czerwca w gospodarstwie utrzymującym prawie 16 tys. świń w powiecie Jonava, w regionie kowieńskim.

Litewskie władze weterynaryjne wprowadziły wtedy środki zgodnie z dyrektywą Rady 2001/89/WE w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń, w tym wstrzymały przemieszczenia świń na całym terytorium Litwy, wprowadziły badania kliniczne i laboratoryjne oraz nadzór w fermach trzody chlewnej na terenie całego kraju oraz poleciły pobieranie próbek do badań od upolowanych lub martwo znalezionych dzików. Wstrzymano także import i eksport żywca.