Zakaz eksportu będzie jednak nadal obejmował hrabstwo Surrey, gdzie niedawno pojawiły się ogniska pryszczycy.

Unijny komitet weterynaryjny zaaprobował propozycję KE, by znieść restrykcje eksportowe wobec W. Brytanii - z wyjątkiem regionu, gdzie wcześniej w tym miesiącu w dwóch miejscach stwierdzono pryszczycę.

"Oznacza to, że eksport żywych zwierząt, mięsa i produktów mleczarskich z terytorium Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem 10- kilometrowej strefy w hrabstwie Surrey, będzie mógł zostać wznowiony" - głosi komunikat KE. Jej decyzja wchodzi w życie w sobotę, 25 sierpnia.

"Ta redukcja przedsięwzięć kontrolujących stała się obecnie możliwa dzięki korzystnemu rozwojowi sytuacji epidemiologicznej oraz dzięki ścisłemu i natychmiastowemu zakazowi przemieszczania, wprowadzonemu w odniesieniu do całej Wielkiej Brytanii" - dodaje komunikat.

Strona brytyjska wyraziła satysfakcję z decyzji KE. "To wyraźny przejaw zaufania, jakim nasi europejscy koledzy darzą podjęte przez nas przedsięwzięcia prewencyjne" - głosi oświadczenie ministra ds. ochrony środowiska i aprowizacji Hilary'ego Benna.

Zastępca szefa brytyjskiego nadzoru weterynaryjnego Fred Landeg powiedział dzennikarzom, że oczekuje wznowienia eksportu na początku przyszłego tygodnia. Jak zanznaczył, restrykcje wobec zastrzeżonej strefy w Surrey zostaną prawdopodobnie zniesione 30 sierpnia.

"Szanse pojawienia się w Zjednoczonym Królestwie kolejnego przypadku pryszczycy są nader niewielkie. Ale oczywiście chcemy, by ludzie, a zwłaszcza farmerzy, zachowali czujność" - podkreślił Landeg.

Źródło: PAP