14 stycznia minister rolnictwa Marek Sawicki przekazał Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukasiewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, projekty dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz w sprawie wysokości wynagrodzenia lekarzy prywatnej praktyki, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii.

10 stycznia, Ministerstwo Rolnictwa i zespół negocjacyjny KRL-W, podpisały wstępne porozumienie w sprawie zmiany niektórych stawek opłat i wynagrodzeń weterynarzy świadczących usługi na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii. Kilka dni później Minister Sawicki przestrzegł przed kontynuowaniem protestu pod groźbą cofnięcia tych ustaleń.