Jednym z najważniejszych punktów wizyty było seminarium, zorganizowane pod patronatem ministra rolnictwa, a także wizyty w zakładach drobiarskich.

Seminarium było poświęcone kwestii bezpieczeństwa żywności i weterynarii dotyczyło wymiany handlowej między Polską a Chińską Republiką Ludową. Zorganizowane zostało dzięki staraniom Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w ramach programu promocyjno-informacyjnego „Europejski Drób, – w jakości siła”.

W skład delegacji weszli również przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej Chińskiej Republiki Ludowej, zajmujący się, na co dzień nadzorem nad importowaną żywnością pochodzenia zwierzęcego w największych portach handlowych Chin.

- Rozmowy z uczestnikami misji dotyczyły poszerzenia i pogłębienia obszaru współpracy Polski i Chin, przede wszystkim w kontekście powrotu polskiego mięsa drobiowego na tamtejszy rynek, po okresie występowania grypy ptaków w naszym kraju. Pozycja Polski, jako liczącego się producenta drobiu na rynku globalnym jest coraz silniejsza. Dzięki takim spotkaniom, chcemy ją dalej umacniać i nawiązywać współpracę ze stroną chińską również w nowych obszarach. Wizyta naszych partnerów z Państwa Środka, m.in. ze względu na skład delegacji, była istotnym krokiem naprzód w stronę efektywnej współpracy między naszymi krajami – mówi Łukasz Dominiak, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Poza seminarium, w ramach wizyty w Polsce, goście z Chin odwiedzili wybrane ubojnie drobiu, a także Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach. Delegaci zapoznali się z kondycją polskiej branży drobiarskiej i kierunkami jej rozwoju.

- Wizyta jest przede wszystkim dobrą okazją do zapoznania się i wymiany informacji, jak również ugruntowania współpracy między KRD-IG a chińskim partnerem. Chcielibyśmy przede wszystkim poszerzyć ofertę wspólnych działań, a także doprowadzić do większej częstotliwości  wizyt ze strony chińskiej w Polsce, jak również polskiej w Chinach. Warto wykorzystać możliwości, jakie daje umowa o  współpracy do tego, aby efektywnie reprezentować polskie drobiarstwo w Chinach i rozwiązywać wspólnie problemy – mówiła podczas seminarium uczestniczka delegacji chińskiej reprezentująca nadzór nad importowaną żywnością.

- Wizyta odbyła się w doskonałym momencie: zbiegła się w czasie z upływem terminu trzech miesięcy od likwidacji ostatniego ogniska grypy ptaków w Polsce. W świetle prawa międzynarodowego oznacza to, że Polska jest krajem wolnym od grypy ptaków, a tym samym gotowa na wznowienie współpracy handlowej z kluczowymi rynkami spoza UE - powiedział Łukasz Dominiak.