Zdaniem tej największej unijnej organizacji rolniczej można już zacząć stopniowo podnosić minimalny wiek badań na BSE dla bydła. Ponadto powinny zostać przywrócone białka z nieprzeżuwaczy do paszy dla nieprzeżuwaczy, przy jednoczesnym unikaniu recyklingu wewnątrzgatunkowego.

Jak podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca zmniejszyłoby to znacznie liczbę badań przeprowadzanych rocznie w Unii Europejskiej, których koszty w niektórych państwach członkowskich całkowicie ponoszą rolnicy, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie. Dane dla UE pokazują, że od czasu podniesienia wieku badań do 48 miesięcy w roku 2009 w 17 państwach członkowskich koszty spadły już z 15 mln euro w 2008 roku do 9, 91 mln euro w 2009.

Źródło: farmer.pl