• Do pomocy przy zwalczaniu HPAI na terenie powiatu żuromińskiego wyznaczonych zostało dodatkowych 40 lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz 24 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów województwa mazowieckiego.
  • Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski.

W zwalczanie wirusa grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego, czy mławskiego są zaangażowane znaczne siły wszelkich służb, czy też zakładów utylizacyjnych, które mają przyspieszyć zwalczanie choroby i ograniczać jej zasięg.

Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Weterynarii - Wystąpienie grypy ptaków na terenie powiatów o bardzo dużej koncentracji produkcji drobiu, takich jak m.in. powiat mławski czy żuromiński, może nastręczać trudności organizacyjnych i logistycznych w likwidacji ognisk tej choroby, dlatego Inspekcja Weterynaryjna wykorzystuje maksymalnie dostępne siły i środki do działań związanych z likwidacją tej epizootii. Zgodnie z informacjami Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  do pomocy przy zwalczaniu HPAI na terenie powiatu żuromińskiego wyznaczonych zostało dodatkowych 40 lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz 24 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów województwa mazowieckiego. Osoby te  pracują codziennie przez kilkanaście godzin na dobę.

Krajowa weterynaria podkreśla, że specyfika produkcji drobiu na terenie powiatu żuromińskiego, a szczególnie fakt, iż gospodarstwa utrzymujące drób są w większości kompleksami o bardzo dużej obsadzie drobiu, powoduje, że działania Inspekcji Weterynaryjnej w jednym ognisku choroby są działaniami długotrwałymi, bardzo czasochłonnymi jak i wymagającymi zaangażowania zwielokrotnionych sił i środków.

- Do Głównego Lekarza Weterynarii docierały informacje o pojedynczych przypadkach trudności z utylizacją padłych i zabitych zwierząt czy trudnościach w transporcie dwutlenku węgla do uśmiercania zwierząt. Z informacji przekazywanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii wynika, że pomimo istotnie trudnej sytuacji w związku z tak dużą liczbą ognisk choroby, działania administracyjne podejmowane są na bieżąco - czytamy w odpowiedzi GIW.

Dane dotyczące liczby gospodarstw i przybliżonej wielkości produkcji na terenie powiatu żuromińskiego (za GIW):

·       brojlery kurze 135 fermy, skala ok 17,3 mln szt.

·       indyki rzeźne 44 fermy skala produkcji ok 645 tyś. szt.

·       kury hodowlane 95 ferm, roczna skala produkcji to 1,89 mln szt.

·       kury nioski 126 ferm o obsadzie  6 115 130 szt.

·       kaczki rzeźne 6 ferm, skala produkcji około 40 tys. szt.

·       gęsi rzeźne 13 ferm, skala produkcji około 58 tys. szt.

Obszary wysokiego ryzyka zagrożenia grypą ptaków

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary wysokiego ryzyka wprowadzenia i rozprzestrzenienia się wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski. Obejmuje ona 7 powiatów na terenie 4 województw.

W województwie mazowieckim strefa ta obejmuje powiat żuromiński, mławski oraz sierpecki; w województwie wielkopolskim - powiaty: kaliski, wolsztyński, ostrowski, ostrzeszowski; w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski oraz działdowski; w województwie lubuskim - powiat gorzowski.

Jak podaje PAP - Na tych obszarach zakazane jest utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu (chyba, że ryzyko wprowadzenia wirusa uważane jest za nieistotne ze względu na charakterystykę gospodarstwa), utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu (chyba, że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem np. za pomocą sieci lub drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa).