Ta fundamentalna decyzja jest przełomowa i sprawia, że ​​Wielkie Księstwo jest pionierem w Europie, nawet, jeśli tylko 271 sztuk bydła luksemburskiego zostało wysłanych do krajów trzecich na ubój w ciągu ostatnich pięciu lat - poinformowało ministerstwo.

Jak powiedział luksemburski minister rolnictwa, wysokiej jakości i zrównoważone rolnictwo, do którego dążymy, musi również dążyć do najwyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Z drugiej strony krok ten odpowiada oczekiwaniom sektora rolnego i obywateli, którzy dążą do godnych warunków życia dla wszystkich zwierząt. Minister ma nadzieję, że inne kraje UE dołączą do takiego zakazu i że będzie to miało również wpływ na unijne prawodawstwo dotyczące transportu żywych zwierząt, które jest obecnie rewidowane w Brukseli. Do tej pory jedynie Holandia zawiesiła eksport żywych zwierząt do krajów trzecich w maju 2020 roku.

Minister zwrócił uwagę, że młodzież wiejska Luksemburga wezwała niedawno do wprowadzenia zakazu uboju zwierząt domowych w rzeźniach, które nie zostały zatwierdzone zgodnie z unijnymi normami. W Radzie Europejskich Ministrów Rolnictwa, Luksemburg od dawna wzywa do wprowadzenia ambitniejszych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt i ograniczenia maksymalnego czasu trwania transportu zwierząt w Europie. W przyszłości minister chce kontynuować prace w radzie na rzecz zharmonizowanego unijnego zakazu wywozu zwierząt, które mają być dostarczone do rzeźni w krajach trzecich.