Koszty produkcji mięsa z kultur komórkowych są wielokrotnie wyższe niż koszty produkcji tradycyjnych produktów mięsnych. Wynika to z aktualnej analizy rynku przeprowadzonej przez holenderską firmę doradczą CE Delft.

W związku z tym produkcja mięsa in vitro jest od 100 do 10 000 razy droższa niż produkcja mięsa konwencjonalnego. Aby „mięso laboratoryjne” było konkurencyjne, należałoby znacznie obniżyć koszty produkcji.

Pożywka, jako czynnik kosztowy

Najważniejszymi czynnikami kosztowymi są pożywka odżywcza oraz zawarte w niej czynniki wzrostu i rekombinowane białka, zwłaszcza albumina. Nawet przy znacznym zmniejszeniu zapotrzebowania na pożywki i znacznym obniżeniu cen czynników wzrostu i białek produkcja mięsa in vitro nadal kosztowałaby około 15 dolarów amerykańskich za kilogram, w porównaniu z około 2 dolarami w przypadku tradycyjnego mięsa.

Aby móc dalej obniżać koszty, należałoby przede wszystkim znacznie zmniejszyć wcześniejsze wymagania dotyczące rentowności odpowiednich inwestycji. Na przykład, aby uzyskać znaczące efekty redukcji kosztów, wymagany okres amortyzacji można wydłużyć z czterech do 30 lat.

Potrzebne dotacje

W ten sposób koszty wytwarzania można by zmniejszyć do 7,74 dolarów za kilogram. Jak sugerują konsultanci, część kosztów inwestycyjnych mogłaby np. zostać sfinansowana z dotacji unijnych w ramach Zielonego Ładu. Darczyńcy non-profit mogli również angażować się w odpowiednie projekty.

Ponadto koszty wyposażenia reaktorów perfuzyjnych powinny się zmniejszyć. Konieczne są też ulepszenia procesu produkcyjnego i korzystny wybór wymaganych typów komórek.