Europejski sektor hodowli zwierząt przedstawił film pt. „9 paradoksów strategii Od pola do stołu”, stanowiący apel organizacji branżowych o aktywny udział w pracach nad kształtem strategii, tak aby była ona skuteczna i dostosowana do dzisiejszych realiów.

Stworzona z inicjatywy Carni Sostenibili i European Livestock Voice, seria filmów została uruchomiona jednocześnie w siedmiu krajach: Belgii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Polsce.

Filmy mają uświadamiać, że pomimo dobrych intencji strategia „Od pola do stołu” nie odpowiada na aktualną sytuację i wyzwania sektora hodowli zwierząt. Seria ma również wskazywać, że cały łańcuch produkcyjny powinien być zaangażowany w trwający proces zielonej transformacji.

– Hodowla zwierząt była, i nadal jest, obwiniana za wiele zła. Może nie jesteśmy idealni, ale należy podkreślić wiele podjętych już działań na drodze zrównoważonego rozwoju. Te działania podejmujemy już od wielu lat i będziemy podejmować dalej. Filmy, które udostępniamy dzisiaj, odzwierciedlają rzeczywistość hodowli zwierząt i mają na celu obalenie błędnych przekonań, z których wiele miało niestety wpływ na kształt strategii „Od pola do stołu”. Nasz głos musi być słyszalny, ponieważ chcemy być częścią procesu, który zadecyduje o przyszłości. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w ramach aktualnie trwającej dyskusji dotyczącej strategii – mówi Brithe Steenberg, sekretarz generalna organizacji AVEC, w imieniu European Livestock Voice.

Zidentyfikowane paradoksy odzwierciedlają błędne przekonania i uprzedzenia narosłe wokół sektora zwierząt hodowlanych w zakresie środowiska, zdrowia oraz gospodarki. Ujawniają one nieścisłości w rozumieniu:

  •  wartości odżywczej mięsa,
  • spójności użytkowania gruntów pod działalność związaną z hodowlą zwierząt,
  • zrównoważenia środowiskowego europejskiego łańcucha hodowlanego,
  • ekonomicznego wpływu sektora,
  • ochrony dobrostanu zwierząt,
  • różnic w zakresie stosowania nawozów chemicznych i naturalnych,
  • bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia na obszarach wiejskich,
  • gastronomicznego i kulturowego dziedzictwa produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • bezpieczeństwa i dostępności naszych produktów spożywczych.

– Strategia „Od pola do stołu”, leżąca u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu, może być okazją do poprawy wyników osiąganych przez europejskie rolnictwo. Żeby tak się stało musimy postawić na badania, innowacje i technologie. Kluczowe jest również zapewnienie odpowiedniej produkcji, reagującej na rosnące zapotrzebowanie na żywność, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystanych zasobów – mówi Giuseppe Pulina, prezes Carni Sostenibili – Obecnie osoby pracujące w sektorze hodowli zwierząt mają obowiązek pomóc politykom, tak aby nie zmarnowali oni okazji do prawidłowego ukształtowania systemu rolno-spożywczego na kolejne 10 lat – dodaje.