Ministerstwo zwraca uwagę na fakt, że obniżenie stawek w rozporządzeniu ministra, kwestionowanym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, dotyczyło jedynie wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej.

„Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 stycznia br. w części dotyczącej zobowiązywania lekarzy weterynarii do niewykonywania czynności wynikających z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a dotyczących w szczególności sprawowania nadzoru nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawiania świadectw zdrowia zwierząt jest niezgodna z prawem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie stosowne kroki w tej sprawie”- czytamy w komunikacie MRiRW.

W odpowiedzi na zapowiedź zaostrzenia protestu przez lekarzy weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa rozważa zmianę przepisów o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko–weterynaryjnych w kierunku zwolnienia lekarzy, zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej oraz wykonujących jej zadania, z odpowiedzialności zawodowej związanej z przynależnością do samorządu lekarsko–weterynaryjnego.

W ocenie MRIRW, najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta, w związku z tym Minister Rolnictwa podejmie działania niezbędne w celu jego zapewnienia. Według MRiRW uchwała podjęta przez KRLW może spowodować, że bezpieczeństwo to będzie zagrożone.