Copa – Cogeca wraz ze współpracującymi z nią europejskimi organizacjami reprezentującymi producentów buraków cukrowych (CIBE) oraz producentów drobiu (AVEC) postanowiły przeprowadzić kampanię medialną, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze wznowieniem dyskusji na temat ratyfikacji umowy handlowej między UE a krajami Mercosur.

W opublikowanych w mediach społecznościowych filmikach trzy organizacje podkreślają, że popierają politykę handlową Komisji Europejskiej, ale podobnie jak Parlament Europejski, nie mogą się zgodzić na rozwiązania zawarte w umowie z czerwca 2019 r. z krajami Mercosur. 

Zagrożenie dla opłacalności produkcji rolnej w Europie 

– W pełni rozumiemy obawy jakie związane są wprowadzeniem w życie umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych stanowi to bardzo poważne zagrożenie dla opłacalności produkcji rolnej w Europie – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Copa-Cogeca zwraca uwagę, że część dotycząca handlu żywnością jest niewyważona, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów wrażliwych. W przypadku branży mięsa wołowego doprowadzi ona do wzmocnienia pozycji przetargowej dużych podmiotów z krajów Mercosur kosztem europejskich hodowców bydła.

Wzmocnienie polityki podwójnych standardów

Europejscy rolnicy obawiają się również trudnych do zmierzenia skumulowanych skutków wszystkich umów handlowych tych już podpisanych i tych, które zostaną zawarte w przyszłości. Ostatni, kluczowy argument wskazuje, że umowa ta powiększy lukę między rolnikami z UE i krajów trzecich ze względu na podwójne standardy produkcji.

– Szczególnie martwi fakt, że Komisja Europejska mocna naciska na wprowadzenie w nowej Wspólnej Polityce Rolnej wielu wymogów klimatyczno-środowiskowych, które nie będą obowiązywał producentów żywności kupowanej w krajach trzecich. W efekcie takie umowy o wolnym handlu mogą doprowadzić do spadku produkcji rolnej w Europie oraz zastąpieniu jej importem – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Przykłady sektorów buraka cukrowego i wołowiny są znamienne. W ramach tej umowy, Europa będzie sprowadzać cukier i etanol, które nie przestrzegają naszych norm produkcji. Zdaniem CIBE w Brazylii stosuje się 27 herbicydów i insektycydów zakazanych w UE.

W związku z tym, bardzo ważne jest przeprowadzenie normalnej procedury kontroli, by uniknąć wszelkich luk prawnych. Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe muszą móc się wypowiedzieć, a głos obywateli, konsumentów i rolników musi zostać wzięty pod uwagę.