Humane Society International (HSI) posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Środkowej, Wielkiej Brytanii i Europie, Korei Południowej, Australii, Afryce Południowej oraz prowadzi specjalne projekty ochrony przyrody w wielu innych krajach.

Humane Society International w Polsce

HSI współpracuje z decydentami politycznymi w zakresie międzynarodowych traktatów i umów o wolnym handlu, prowadząc briefingi i pomagając w tworzeniu ustawodawstwa i regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt. Organizacja współpracuje z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi w wielu krajach, jest aktywnym i regularnym uczestnikiem spotkań międzynarodowych organów, których obszar działalności dotyczy zwierząt, oraz posiada status Generalnego Konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dyrektorką polskiego oddziału jest Iga Głażewska.

Humane Society International - czym się zajmuje?

HSI ma długie doświadczenie we współpracy z biznesem w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt oraz zwiększania oferty produktów roślinnych. Organizacja podejmuje w swoich kampaniach następujące obszary:

- Dobrostan zwierząt hodowlanych (np. kury i świnie); 
- Zdolności poznawcze zwierząt hodowlanych;
- Zmiany prawne i polityki firm w zakresie dobrostanu zwierząt (np. Wycofywanie jaj z hodowli klatkowej);
- Rynek produktów roślinnych - alternatywy i trendy;
- Przemysł futrzarski - fermy hodowlane, dobrostan zwierząt, produkcja futer ekologicznych;
- Prawna ochrona zwierząt w Polsce, zagadnienia związane z Ustawą o Ochronie Zwierząt;
- Globalne kampanie HSI: farmy psiego mięsa w Korei, pomoc zwierzętom w przypadku klęsk żywiołowych, handel dzikimi zwierzętami, eksploatacja zwierząt a ryzyko epidemiczne;
- Polowanie na trofea.