We Francji pierwsze ognisko choroby w 2007 r. potwierdzono w lipcu i od tego czasu do stycznia br. potwierdzono 14 264 ogniska - informuje francuska Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AFSSA). Zarażonych jest 58 departamentów. Choroba rozprzestrzeniła się od północnego - wschodu na resztę kraju. W 9 z zarażonych departamentów 70 proc. farm jest zarażonych.

W Niemczech pierwsze ognisko pojawiło się w połowie 2007 r. i do końca grudnia ub. r. potwierdzono 20 276 przypadków choroby niebieskiego języka - wg danych Ministerstwa Niemiec. Ogniska jej znajdują się głównie w zachodniej części kraju.

W Belgii pierwszy przypadek Niebieskiego Języka w 2007 r. pojawił się w lecie, a do końca roku odnotowano 6 598 zarażonych farm – wg danych belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AFSCA). W 63 proc. zarażonych farm hoduje się bydło.

W Holandii pierwszy przypadek choroby zanotowano w lipcu, a przez następne pół roku było jej już 6 442 przypadków. Administracja holenderska ostrzega, że cały kraj jest zarażony.
W Luksemburgu pierwszy przypadek potwierdzono w połowie 2007 r., przez następne pół roku potwierdzono 1 315 kolejnych przypadków.

W Wielkiej Brytanii pierwszy przypadek zidentyfikowano we wrześniu ub. r., a do końca roku potwierdzono 67 zarażonych ferm - informuje Departament Spraw Wiejskich. Zarażone hodowle znajdują się w strefie południowo – wschodniej tego kraju.

W Danii miał zanotowano tylko jeden przypadek choroby niebieskiego języka - w październiku 2007 r. na południowym wschodzie wyspy Lolland.

W Czechach również potwierdzono jeden przypadek tej choroby, pod koniec listopada - na zachodzie kraju, blisko granicy z Niemcami.

W Szwajcarii zarażonych nią jest 5 farm. Ogniska choroby powstały w 3 dystryktach położonych na północnym wschodzie kraju, blisko granicy z Niemcami.

Źródło: Agrodigital