Jak informuje osoby stosujące nielegalnie i wprowadzające nielegalnie do obrotu produkty lecznicze weterynaryjne muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W ciągu ostatnich 2 lat Główny Lekarz Weterynarii odebrał 6 koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. Nieuczciwi przedsiębiorcy w tej branży nie mogą liczyć na najmniejszą pobłażliwość ze strony Inspekcji Weterynaryjnej - czytamy w komunikacie.

Główny Lekarz Weterynarii wycofał z obrotu 80 produktów leczniczych weterynaryjnych niespełniających wymogów Prawa farmaceutycznego. Prowadzone są kontrole w 500 zakładach leczniczych dla zwierząt w kraju, w których stwierdzono największy obrót antybiotykami w oparciu o dane, jakie zgromadziła Inspekcja Weterynaryjna z hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Program „Zero tolerancji" dla nielegalnego stosowania antybiotyków w Polscejest realizowany.

Główny Lekarz Weterynarii na podstawie otrzymanych informacji skierował zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zwrócił się do stacji telewizyjnej, która wyemitowała program o dostarczenie danych umożliwiających zidentyfikowanie podmiotów gospodarczych, które uczestniczyły w nielegalnym obrocie i stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej objętych jest:
- 6 500 zakładów leczniczych dla zwierząt;
- ok. 1 000 sklepów zoologicznych;
- 127 hurtowni farmaceutycznych;
- ok. 570 000 gospodarstw utrzymujących zwierzęta, w których mogą być zastosowane leki weterynaryjne.

W 2010 r. przeprowadzono łącznie 1415 kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w sklepach zoologicznych, wydano 157 decyzji administracyjnych, 299 spraw skierowano do organów ścigania lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w 1439 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

W 2011 r. przeprowadzono łącznie 1205 kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w sklepach zoologicznych, wydano 115 decyzji administracyjnych, 79 spraw skierowano do organów ścigania lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w 1397 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

W 2012 roku przeprowadzono łącznie 1366 kontroli w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w sklepach zoologicznych, wydano 101 decyzji administracyjnych, 77 spraw skierowano do organów ścigania lub okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, w 1595 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

W 2010 roku w w/w podmiotach stwierdzono łącznie 1895 nieprawidłowości.

W 2011 roku w w/w podmiotach stwierdzono łącznie 1591 nieprawidłowości.

W 2012 roku w w/w podmiotach stwierdzono łącznie 1773 nieprawidłowości.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z prośbą o przekazywanie do Głównego Inspektoratu całości dokumentacji spraw umarzanych przez organy ścigania.
Ilość spraw umorzonych, które po przekazaniu do GLW skierowano do Prokuratury Generalnej w 2011 roku z prośbą o ponowne rozpatrzenie: 17.Ilość spraw umorzonych, które po przekazaniu do GLW skierowano do Prokuratury Generalnej w 2012 roku z prośbą o ponowne rozpatrzenie: 15. Od roku 2008 zbadano w ramach monitoringu 620 produktów leczniczych weterynaryjnych.
Inspekcja Weterynaryjna corocznie realizuje Krajowy Program Badań Kontrolnych Pozostałości substancji chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego.

W latach 2011-2012 pobrano w ramach programu monitoringowego w kierunku oznaczania substancji hamujących tj. z grupy B1 następujące ilości próbek:
W roku 2011 - pobrano 8982 próbek. Liczba wyników niezgodnych - 28.
W roku 2012 - pobrano 9380 próbek. Liczba wyników niezgodnych - 22.
W 2013 roku zaplanowano do pobrania 9341 próbek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Inspekcja Weterynaryjna corocznie realizuje również Plan Urzędowej Kontroli Pasz, w ramach którego wykonuje badania m.in. w kierunku:
- wykrywania w paszach i wodzie substancji przeciwbakteryjnych;
- wykrywania w paszach niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu;
- wykrywania w paszach i wodzie obecności leków skreślonych z rejestru.

Łącznie do badań w w/w kierunkach pobrano następujące ilości próbek pasz i wody:
- w roku 2010 - pobrano 569 próbek. Liczba wyników niezgodnych - 50.
- w roku 2011 - pobrano 466 próbek. Liczba wyników niezgodnych - 27.
- w roku 2012 - pobrano 674 próbki. Liczba wyników niezgodnych - 34.

W roku 2013 zaplanowano do pobrania 387 próbek pasz i wody do badań w w/w kierunkach.