W głosowaniu nad rozporządzeniem w sprawie dobrostanu zwierząt w transporcie nie było większości dla tego wymogu. Zgodnie z zaleceniem KE rozporządzenie zawierało wykaz 17 państw trzecich, do których zabroniony byłby przepływ żywego bydła, świń, owiec i kóz.

Według KE ponadto powinien istnieć zakaz przemieszczania zwierząt do innych państw członkowskich UE, jeśli istnieją wyraźne przesłanki, że zwierzęta będą stamtąd eksportowane do jednego ze wspomnianych 17 krajów. Jednak w niemieckim rządzie istnieje opinia prawna, że taka regulacja jest niezgodna z prawem UE.

Zatwierdzone przez radę federalną rozporządzenie przewiduje, że transport zwierząt do rzeźni nie może w przyszłości trwać dłużej niż cztery i pół godziny, jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni. Naruszenie wymogów dotyczących temperatury określonych w prawie UE jest obecnie karane grzywną, jako wykroczenie administracyjne nawet, jeśli transport trwa mniej niż osiem godzin.

Wyjątki od przepisów transportowych w wysokich temperaturach są możliwe przy odpowiednio wyposażonych pojazdach do wentylacji i kontroli temperatury. Zdaniem niemieckiej minister rolnictwa, zwłaszcza latem, kiedy temperatury są wysokie, konieczne jest zapobieganie cierpieniu zwierząt z powodu upałów, którego można uniknąć. Dlatego egzekwuję się bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu, które wykraczają poza prawo UE. Według minister, w przeciwieństwie do unijnego rozporządzenia, transporty trwające mniej niż osiem godzin są obecnie regulowane na szczeblu krajowym.