Eksport mięsa, w tym produktów mięsnych, spadł w ubiegłym roku o 6,9 proc. do 2,9 mln ton, a import mięsa spadł o 4,5 proc. do 2,0 mln ton. Całkowita produkcja mięsa w Niemczech spadła w ubiegłym roku o 8,1 proc. do 7,0 mln ton.

Znacznie mniejszy eksport mięsa, z wyjątkiem drobiowego

W 2022 r. z Niemiec wyeksportowano prawie 2,9 mln ton mięsa i przetworów mięsnych – w większości do innych krajów UE. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), oznacza to spadek o 6,9 proc w stosunku do 2021 r. W ciągu ostatnich pięciu lat eksport mięsa spadł łącznie o 19,3 proc. W 2017 roku z Niemiec wyeksportowano prawie 3,6 mln ton mięsa.

W szczególności wieprzowina, która w 2022 r. stanowiła prawie 1,5 mln ton, albo 50,5 proc. niemieckiego eksportu mięsa, była eksportowana znacznie rzadziej w ciągu ostatnich pięciu latach. Ilość eksportowanej wieprzowiny spadła w latach 2017-2022 o 20,4 proc.

Eksport wołowiny spadł w tym samym okresie o 11,4 proc. do ponad 254 tys. ton. Z drugiej strony ilość eksportowanego mięsa drobiowego utrzymywała się na względnie stałym poziomie -0,2 proc. i ostatnio wynosiła nieco poniżej 481,5 tys. ton.

Jednym z powodów spadku eksportu mięsa mogą być ograniczenia importowe w krajach importujących, takich jak Chiny. O ile w 2017 roku do Chin trafiło 9,7 proc. całego niemieckiego eksportu mięsa, o tyle w 2022 roku było to już tylko 0,1 proc. Zmniejszała się również liczba zwierząt gospodarskich, zwłaszcza świń. 

16 proc. spadek importu mięsa w ciągu ostatnich pięciu lat

Podobny rozwój można zaobserwować w imporcie mięsa: w 2022 r. do Niemiec sprowadzono dobre 2,0 mln ton mięsa – głównie z innych krajów UE. To o 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Import mięsa spadł o 15,9 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2017 r. do Niemiec sprowadzono ponad 2,4 mln ton mięsa. Nastąpił też wyraźny spadek ilości importowanej wieprzowiny: w latach 2017-2022 spadł on o prawie jedną czwartą 23,4 proc. Ostatnio sprowadzono około 701 400 ton wieprzowiny. Import wołowiny spadł w tym samym okresie o 12,0 proc. do prawie 324 200 ton. Mniej gwałtownie o 5,2 proc. spadł import mięsa drobiowego – z prawie 693,6 tys. ton w 2017 r. do ok. 657,6 tys. ton w 2022 r.

Znacznie spadła produkcja mięsa

Spada również produkcja mięsa w Niemczech. Według wstępnych wyników ubojnie komercyjne w Niemczech wyprodukowały w 2022 r. około 7,0 mln ton mięsa, o 8,1 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu ostatnich pięciu lat produkcja mięsa spadła o 13,9 proc. W 2017 roku wyprodukowano prawie 8,2 mln ton mięsa.

Ilość wyprodukowanej wieprzowiny spadła o 18,5 proc. w latach 2017-2022 do prawie 4,5 mln ton. W Niemczech odnotowano również spadek o 68,7 proc. liczby świń pochodzenia zagranicznego poddanych ubojowi. Liczba ta spadła bardzo znacząco, zwłaszcza w okresie sezonu 2020/2021.

Produkcja wołowiny również spadła w tym samym okresie o 12,8 proc. W 2022 r. w rzeźniach komercyjnych nadal produkowano około 984 600 ton wołowiny. Natomiast ilość wyprodukowanego mięsa drobiowego w 2022 roku nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2017 roku – o 1,8 proc. do ponad 1,5 mln ton.

 

 

Spada spożycie mięsa w Niemczech

W Niemczech spożywa się ostatnio coraz mniej mięsa, według Ministerstwa rolnictwa, spożycie mięsa na mieszkańca wyniosło w 2021 r. 55,0 kg. Odpowiada to spadkowi o 12,4 proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Wtedy spożywano 62,8 kg mięsa na mieszkańca. Spadek wynika prawie wyłącznie z niższego o 22,9 proc. spożycia wieprzowiny, które spadło z 40,1 kg do 31,0 kg na mieszkańca w latach 2011-2021.