W ubiegłym roku niemieccy rolnicy wyprodukowali 1,4 procent mniej mięsa niż w 2018 r. Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) łącznie z drobiem wyprodukowano łącznie prawie 8 milionów ton mięsa. W 2018 r. produkcja mięsa wynosiła prawie 8,1 mln ton. Spadek wynika z niższej produkcji wieprzowiny, podczas gdy produkcja wołowiny i drobiu wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem.

Według wstępnych danych w rzeźniach komercyjnych w Niemczech dokonano uboju 59,7 miliona świń, bydła, owiec, kóz i koni.

Przy 55,1 miliona zwierząt, liczba świń poddanych ubojowi w 2019 r. spadła łącznie o 3 procent w porównaniu z 2018 rokiem poprzednim. Liczba ubitych świń pochodzących z hodowli krajowej spadła o 3,4 procent do 51,8 milionów zwierząt, a liczba importowanych świń poddanych ubojowi w Niemczech wzrosła o 2,7 procent do 3,3 miliona.

Ogółem w 2019 r. wyprodukowano 5,2 mln ton wieprzowiny, o 2,6 proc. mniej niż w 2018 r.
Ubój krów spadł szczególnie gwałtownie o 3,2 procent do zaledwie 1,2 miliona zwierząt. Produkcja mięsa z krów spadła zaś o 1,2 procent do 377 tys. ton.

Uboje jałówek wzrosły o 3,7 procent do 578 tys. sztuk, a ilość mięsa wzrosła o 5,4 procent do 179 tys. ton. Pomimo niższego uboju byków (- 0,5 procent), rzeźnie dostarczyły w ubiegłym roku ponad 1 procent więcej mięsa więcej niż w 2018 r., czyli 512,3 tys. ton.

Ponieważ średnia masa tuszy ubijanego bydła wzrosła w 2019 r., to wyprodukowano łącznie 1,1 mln ton wołowiny, czyli o 0,9 proc. więcej niż w 2018 r., mimo, że liczba dokonanych ubojów w ub.r. spadła o 0,8 procent do 3,5 mln zwierząt.

Ilość mięsa drobiowego wyprodukowanego w 2019 r. wyniosła 1,6 mln ton, o 0,8 proc. więcej niż w 2018 r. Wyprodukowano 1,5 proc. więcej mięsa brojlerów. Jednak przy ponad 6,2 mln sztuk drobiu firmy dokonały uboju nieco mniejszej liczby ptaków niż w 2018 r. Produkcja mięsa indyczego również wzrosła o 0,7 procent. Jednak przy produkcji około 34,2 mln ton mięsa, zostało ubitych o 2,9 proc. mniej zwierząt zostało zabitych.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2009-2019) ilość wyprodukowanego mięsa drobiowego wzrosła o 22 procent, podczas gdy ilość wyprodukowanej wieprzowiny i wołowiny - z niewielkimi wahaniami w poszczególnych latach - pozostała w przybliżeniu na tym samym poziomie.