Kilka organizacji wchodzących w skład Sojuszu na rzecz Polityki Dobrostanu Zwierząt zwróciło uwagę na cierpienie zwierząt w dniu akcji przeciwko transportowi zwierząt w Niemczech w zeszłym tygodniu przed Federalnym Ministerstwem Rolnictwa w Berlinie.

Przed Federalnym Ministerstwem Rolnictwa w Berlinie sojusz na rzecz polityki dobrostanu zwierząt wezwał do wprowadzenia ogólnokrajowego i ogólnounijnego zakazu transportu zwierząt do krajów trzecich i zaapelował do niemieckiego federalnego ministra rolnictwa Cema Özdemira o uzyskanie takiego zakazu dla Niemiec i zaangażowanie się w prawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt.

Rzecznik sojuszu na rzecz polityki dobrostanu zwierząt, Patrick Müller przypomniał, że Konferencja Ministrów Rolnictwa (AMK) w kwietniu wezwała rząd federalny do prowadzenia kampanii na rzecz ogólnokrajowego i ogólnounijnego zakazu transportu zwierząt do krajów trzecich.

Ina Müller-Arnke z organizacji Four Paws zwróciła uwagę, że w ramach UE Niemcy są jednym z największych eksporterów bydła do krajów trzecich, które sprowadza się tam w rzekomo w celach hodowlanych. Zwierzęta wysyłane z Niemiec i przez innych państw UE do krajów takich jak Egipt, Maroko, Algieria i innych są tam często w okrutny sposób ubijane.

- Potrzebujemy ogólnounijnego zakazu, aby kraje UE przyjazne eksportowi nie stały się węzłami transportu zwierząt do krajów trzecich – podkreśliła Müller-Arnke.