W szczególności zmniejszenie pogłowia zwierząt domowych miało wpływ na produkcję pasz. DVT wzywa polityków do przedstawienia kompleksowych koncepcji i wytycznych, aby z powodzeniem sprostać wyzwaniom konwersji hodowli zwierząt w związku ze zwiększonymi kosztami ekonomicznymi.

Mieszanki paszowe dla trzody chlewnej: spadek produkcji o ponad 9 proc.

Według aktualnych szacunków Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa i Żywności (BLE), niemieckie firmy produkujące mieszanki paszowe wyprodukowały w 2022 r. łącznie 22,04 mln ton mieszanek paszowych; było to o 1,38 mln ton, czyli o 5,9 proc. mniej niż 2022 r.

Na dorocznej konferencji prasowej stowarzyszenia w Bonn wymienił zmniejszenie pogłowia zwierząt uznano, jako najważniejszy powód negatywnego rozwoju. W przypadku produkcji mieszanek paszowych dla świń niemieckie ministerstwo rolnictwa w minionym roku odnotowało spadek o 9,3 proc. do 8,54 mln ton w porównaniu z 2021 r.

Wzrost sprzedaży w branży

Pomimo spadku wolumenu sprzedaży, wartość sprzedaży przemysłu paszowego wzrosła w 2022 r. o 2,23 mld euro do 10,47 mld euro bez VAT w porównaniu z rokiem poprzednim, według DVT. Powodem były podwyżki cen pasz. Tak producenci zareagowali na wzrost cen surowców i energii.

3,93 mld euro całkowitego obrotu przypadło na mieszanki paszowe dla trzody chlewnej, 3,07 mld euro na drób, 2,32 mld euro na bydło bez cieląt i 375 mln euro na cielęta. Ponadto, według informacji stowarzyszenia, wpływy z pojedynczych pasz wzrosły o 300 mln euro do 1,95 mld euro. Tymczasem wydatki rolników na pasze mineralne utrzymały się na ubiegłorocznym poziomie 514 mln euro.

 

 

Konwersja hodowli zwierząt wymaga koncepcji politycznej

Jak wynika z komunikatu prasowego, prezes DVT liczy na kompleksowe koncepcje i wytyczne ze strony polityków, aby z powodzeniem sprostać wyzwaniom związanym z konwersją hodowli zwierząt w związku ze wzrostem kosztów. Cały sektor rolnictwa jest potężny i innowacyjny, ale aby zapewnić najwyższe standardy jakości, optymalną opiekę i dobrostan zwierząt, potrzebne są długoterminowe perspektywy z bezpieczeństwem ekonomicznym dla wszystkich zaangażowanych. Uwzględnienie i włączenie paszy dla zwierząt jest niezbędne, jako centralne ogniwo między produkcją roślinną i zwierzęcą.