Politycy raczej wprowadzają strukturalną przerwę w niemieckim przemyśle przetwórczym i odbierają hodowcom wszelkie perspektywy.

Do takiego wniosku doszły Federalne Stowarzyszenie Hodowców Bydła i Trzody Chlewnej, Niemieckie Stowarzyszenie Rolników, Niemieckie Stowarzyszenie Raiffeisen, grupa interesu hodowców trzody chlewnej w Niemczech oraz Centralne Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Drobiarskiego we wspólnym stanowisku w sprawie restrukturyzacji hodowli zwierząt w Niemczech.

Stowarzyszenia apelują do ministra rolnictwa Cema Özdemira i koalicji rządzącej o zaprojektowanie przepisów w taki sposób, aby faktycznie zapoczątkowały restrukturyzację hodowli zwierząt, a nie jej redukcję. Stowarzyszenia wciąż ponawiają swoją ofertę współpracy i apelują o uwzględnienie zaleceń.