Współcześnie chów większości gatunków drobiu – w tym kurcząt rzeźnych –prowadzony jest w systemie intensywnym. Niestety fakt ten budzi coraz większy opór organizacji prozwierzęcych czy aktywistów klimatycznych. Abstrahując od tego, jak wiele ich zarzuty mają wspólnego z prawdą, faktem jest to, że coraz większa grupa konsumentów chów intensywny postrzega jako zjawisko negatywne zarówno dla środowiska, dobrostanu zwierząt, jak i swojego zdrowia.

Stąd też w ostatnich latach pojawiają się nowe koncepcje chowu, których celem z jednej strony jest ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko, z drugiej zaś zwiększenie poziomu dobrostanu zwierząt. Mówią one o zapewnieniu zwierzętom wyższych standardów środowiskowych, ale także o ograniczeniu nieco tempa ich wzrostu. Będzie się to wiązało z niższymi parametrami tuczu, jednak z założenia wyprodukowany żywiec ma być towarem klasy premium, za który konsument będzie skłonny zapłacić więcej.

Odpowiedzią na powyższe trendy jest przygotowywana przez firmę Agrifirm Polska nowa koncepcja żywienia kurcząt brojlerów, która dopasowana jest do potrzeb żywieniowych zwierząt utrzymywanych właśnie w systemie ekstensywnym. Logiczne jest bowiem to, że wydłużenie okresu tuczu, przy nieco obniżonym współczynniku konwersji paszy, będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia innych standardów żywienia niż w klasycznym chowie intensywnym.

Aby opowiedzieć Państwu więcej o specyfice samego chowu ekstensywnego, ale też o żywieniu kurcząt utrzymywanych w takim systemie, wspólnie z Agrifirm Polska przygotowaliśmy dla Państwa webinarium.

Już 19 listopada eksperci firmy powiedzą w nim między innymi o idei chowu ekstensywnego, zasadach jego prowadzenia, ale także o tym, jak żywić kurczęta utrzymywane w tym systemie.  

Zapraszamy do rejestracji swojego udziału w wydarzeniu!