Nadal bowiem budzą wiele kontrowersji nie tylko wśród państw członkowskich, ale również w samej Komisji Europejskiej.

Zdaniem unijnego departamentu do spraw zdrowia, powinien być w nowych przepisach położony większy nacisk na poprawę dobrostanu zwierząt. Natomiast departament transportu obawia się, że plany niższych stawek obsady spowodują pojawienie się na unijnych drogach większej ilości pojazdów zajmujących się przewozem zwierząt, co będzie miało negatywny wpływ na środowisko.

Z proponowanych zmian niezadowoleni są też sami rolnicy, ponieważ obawiają się, że nowe ograniczenia mogą pogorszyć sytuację hodowców zwierząt szczególnie, że koszty produkcji są coraz większe.

Unii Europejska w nowych przepisach dotyczących transportu zwierząt między innymi proponuje, aby całkowity czas podróży zwierząt rzeźnych wynosił dziewięć godzin, a w pozostałych przypadkach był też krótszy. Proponuje się też wprowadzenie wymogu przekazywania danych satelitarnych wszystkich zwierząt znajdujących się w transporcie

Źródło: farmer.pl