Nowe przepisy umożliwią szybkie dostosowanie polskiego prawa do zmieniających się postanowień Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarczych - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Dzięki nim powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł bezpośrednio reagować na pojawiające się zagrożenia. Zaproponowane zmiany dają mu także możliwość tworzenia różnego rodzaju obszarów ochronnych, np. w celu przeprowadzania nadzoru i kontroli.

Zmienią się kompetencje osób odpowiedzialnych za procedurę odszkodowań przysługujących za zniszczenia wynikłe przy zwalczaniu chorych zwierząt. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł powoływać i odwoływać rzeczoznawców, natomiast powiatowy lekarz weterynarii będzie prowadził ich listę i wyznaczał po dwie osoby do oszacowania konkretnych strat.

Projekt nowelizacji zakłada ponadto, że odszkodowanie za zwierzęta zniszczone w wyniku działań służb weterynaryjnych przysługiwać będzie również hodowcom perlic, przepiórek, kuropatw, bażantów oraz strusi
.

Źródło: CIR