• Ograniczenie produkcji nawozów powoduje wstrzymanie dostaw substancji niezbędnych w przemyśle spożywczym.
 • Niedobór ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu jest szczególnie dotkliwy m.in. dla branży mięsnej, mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego.
 • Brak dwutlenku węgla oraz kwasu azotowego uniemożliwi utrzymanie ciągłości produkcji wielu przedsiębiorstw z sektora spożywczego.
 • To z kolei może prowadzić do wstrzymania produkcji i braków w sklepach.

- W imieniu sektorowych i branżowych organizacji przemysłu spożywczego zwracamy się z apelem do Pana Premiera o pilne podjęcie działań w związku z ograniczeniem produkcji nawozów w kluczowych polskich zakładach branży nawozowo-chemicznej i wywołanymi przez to brakami dostaw dwutlenku węgla oraz kwasu azotowego, co niesie za sobą poważne ryzyko wstrzymania produkcji żywności w wielu sektorach produkcji i przetwórstwa żywności oraz rozerwaniem łańcuchów chłodniczych w dystrybucji żywności. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju – apelują organizacje branżowe w piśmie skierowanym do premiera.

Jak podkreślają organizacje, ograniczeniu produkcji nawozów towarzyszy również wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym, zwłaszcza dwutlenku węgla szeroko stosowanego w branży spożywczej, a także wodorotlenku sodu używanego m.in. do produkcji wyrobów ługowanych, związków amonu stosowanych m.in. do produkcji wypieków, jak również kwasu azotowego niezbędnego do zachowania higieny linii produkcyjnych.

Niedobór ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, krytycznych m.in. dla branży mięsnej, mleczarskiej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, napojowej, wodnej, piwowarskiej i pośrednio wielu innych, może zaburzyć procesy produkcyjne, spowodować rozerwanie łańcuchów chłodniczych i poważne zaburzenia w dystrybucji żywności w Polsce.

Niedostępność wymienionych substancji na rynku uniemożliwi utrzymanie ciągłości produkcji wielu przedsiębiorstw z sektora spożywczego, a w konsekwencji ograniczy podaż żywności i braki w sklepach, co wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe całego polskiego społeczeństwa.

Treść pisma w załączonym pliku. Pod apelem o pilne podjęcie działań w celu przywrócenia produkcji nawozów podpisały się następujące organizacje:

 • Związek Polskie Mięso
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
 • Polska Izba Mleka
 • Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
 • Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowa Izba Gospodarcza