O trudnej sytuacji m.in. w drobiarstwie pisaliśmy szczegółowo już dwa tygodnie temu. Dynamicznie rosnąca przez lata produkcja i eksport drobiu stały się wyzwaniem w dobie zamknięcia gastronomii i ograniczeń w transporcie w całej Europie. Eksperci wskazują, że tak źle w branży nie było od 1989 roku, a tegoroczny kryzys spowoduje falę upadłości mniejszych i średnich zakładów.

Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA jest zdania, że trudne momenty rynkowe zawsze stwarzają możliwości do konsolidacji.

- Sytuacje, w których wiele firm walczy o przetrwanie, ma problem ze zbytem i płynnością finansową powodują, że przetrwają jedynie najsilniejsi. To naturalna kolej rzeczy. Im dłużej będzie trwało zamknięcie gospodarek, im dłużej będą utrzymywanie ograniczenia administracyjne, które warunkują sytuację w gastronomii, tym trudniejsza będzie sytuacja sektora - mówi.

Ekspert wskazuje, że wszystko zależy od tego jak długo potrwa pandemia i jak szybko będą znoszone ograniczenia.

- Jeśli stanie się to w miarę szybko, przestrzeń do konsolidacji wynikająca z kryzysu będzie ograniczona. Natomiast im dłużej będą utrzymywane obostrzenia, tym ryzyko jest większe. Pamiętajmy o tym, że nawet w momencie zniesienia ograniczeń dotyczących restauracji ciężko oczekiwać żeby konsumenci od razu rzucili się do gastronomii, po pierwsze z obawy o zakażenie, a po drugie, sytuacja gospodarcza nie będzie sprzyjać zwiększonym wydatkom - podsumował.

O tym, że obecne perturbacje mogą doprowadzić do konsolidacji branży mięsnej przekonany jest Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu i Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

- Z jednej strony są jeszcze realizowane kontrakty zawierane przed pandemią i ich parametry są pozytywne, ale praktycznie się one kończą. Z drugiej strony cześć klientów zagranicznych próbuje się wycofać z realizacji zobowiązań argumentując załamaniem się ich rynków. A z trzeciej zamówienia na kolejne tygodnie praktycznie zamarły. Rynek krajowy w związku z nadwyżką podaży zareagował spadkiem cen. 

Kulikowski wskazuje, że z rynków zachodnich płyną informacje o dużych problemach z zachowaniem ciągłości zaopatrzenia.

- Gdyby ten trend miał się utrzymać, wiązałoby się to z koniecznością składowania mrożonego towaru, co jest trudne ponieważ mroźnie już dziś są wypełnione. (...) Hodowcy, którzy funkcjonowali bez wiążących obydwie strony trwałych umów kontraktacyjnych mogą mieć teraz duże kłopoty ze sprzedażą żywca. Najbliższy rok może być tym, który z powodu ogromnych perturbacji związanych z rynkami zbytu, marżami i zdolnościami kredytowymi doprowadzi do konsolidacji branży mięsnej - ocenia.

Z kolei Ludomir Biedecki, radca prawny w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. nie ma wątpliwości, że trudności w gospodarce związane z pandemią koronawirusa mogą przyspieszyć konsolidację sektora mięsnego.

- Pandemia koronawirusa na pewno będzie skutkować osłabieniem całej branży ale ci, którzy dysponowali środkami przez jej wybuchem, a zwłaszcza ci, którzy przyglądali się okazjom, nie będą chcieli utracić możliwości nabycia dobrych aktywów w cenie, która może stać się atrakcyjniejsza. Niestety, skutkiem obecnej sytuacji będzie najprawdopodobniej osłabienie tych firm, które nie miały bardzo dobrej czy dobrej kondycji przed rozwojem zarazy. Z drugiej strony silniejsza będzie pozycja podmiotów o dużych możliwościach finansowych, które być może dodatkowo będą uzyskiwać wsparcie państwa swojego pochodzenia. Informacje prasowe z Niemiec jednoznacznie wskazują, że rząd tego państwa będzie aktywnie wspierał swoje rodzime przedsiębiorstwa, a także chronił je przed przejmowaniem przez firmy zagraniczne. Takie firmy będą niewątpliwie w lepszej pozycji do konsolidowania niż te, które uzyskają np. tylko czasowe zwolnienie z opłat publicznoprawnych - podsumowuje.

Łukasz Targoszyński, adwokat w Kancelarii BakerMcKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. zwraca uwagę na fakt, że obecny kryzys pojawił się nagle i nie wynika z cyklu koniunkturalnego, przez co może uderzyć nawet w firmy, które miały dobry model biznesowy.

- Ucierpieć mogą także spółki, które w ostatnim czasie dokonały istotnych inwestycji lub nie miały dostępu do zewnętrznego finansowania. Bazując na doświadczeniu naszych oddziałów z Azji, które przez obecny kryzys przechodziły nieco wcześniej, można przyjąć, że fala konsolidacji nasili się. Będzie tak m.in. dlatego, że wiele firm, które działają w branży mięsnej znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i przejęcie przez silniejszego będzie dla nich jedynym ratunkiem - mówi.

Prawnik podkreśla, że w przypadku firm, które znajdują się na skraju niewypłacalności transakcje odbywają się bardzo szybko.

- Nie ma wtedy czasu na długie negocjacje. Gdy spółka już stanie się niewypłacalna, transakcja jest oczywiście możliwa, ale jest znacznie bardziej skomplikowana. Ma to jednak swoje plusy, pozwala bowiem nabyć aktywa po wartości niższej niż rynkowa. Choć w czasach kryzysu większość firm zastanawia się bardziej jak utrzymać biznes na dotychczasowym poziomie niż zwiększać go poprzez przejęcia, faktem jest, że firmy, które zdecydowały się na taki ruch i zrobiły to poprawnie, wyszły na tym bardzo dobrze - mówi.

Targoszyński ocenia, że najbardziej skłonne do konsolidacji w najbliższym czasie będą duże spółki, które już dotychczas rozwijały się poprzez fuzje i przejęcia.

- Firmy te posiadają często wewnętrzne działy fuzji i przejęć. Pracują tam osoby, które wiedzą jak to się robi i znają właściwych doradców. Na przyspieszenie konsolidacji może wpłynąć także sukcesja. Obecna sytuacja może skłonić wielu właścicieli firm do szybszej decyzji o sprzedaży swoich firm - podsumowuje.