Europosłowie  złagodzili proponowane zasady

308 posłów głosowało za ogólnym limitem ośmiu godzin, 372 przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Ochrona cieląt również została nieco złagodzona, przynajmniej w porównaniu z propozycją Komisji Transportu Zwierząt Parlamentu Europejskiego. W końcu PE chce zakazać transportu nieodsadzonych cieląt w wieku do 28 dni. Tylko rolnicy powinni mieć możliwość przewożenia młodych cieląt w promieniu 50 km. Parlament chciałby ograniczyć transport krów w zaawansowanej ciąży do czterech godzin.

Europosłowie mieli różne zdania

Posłowie odbyli ożywioną debatę przed głosowaniem w sprawie tymczasowych ograniczeń w transporcie. Niektórzy uważają, że transport dalekobieżny w dobrze wyposażonych pojazdach jest humanitarny. Inni byli przeciwnego zdania.

Tam, gdzie nie da się uniknąć transportu zwierząt, należy przestrzegać najwyższych standardów dobrostanu zwierząt. Nie może już istnieć rywalizacja w transporcie zwierząt kosztem ich dobrostanu zwierząt. Powiedziała to przedstawicielka Austrii w Komisji Specjalnej ds. Transportu Zwierząt w Parlamencie Europejskim przed głosowaniem plenarnego nad zaleceniami komisji specjalnej. Bezwzględnie konieczne jest, aby istniejące przepisy zostały wdrożone w całej UE, ściśle monitorowane a ich naruszenia karane. Zamiast koncentrować się na czasie transportu, należy faktycznie zapewnić wysokie standardy dobrostanu zwierząt w UE. Rozpoczyna się to od przygotowania transportu i wykorzystania rozwiązań cyfrowych, na przykład w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury na trasie transportu lub po prostu użycia poidła smoczkowego podczas transportu cieląt.

Przedstawiciel Rumunii zwrócił uwagę na szkody wyrządzone rolnikom przez zakazy transportu. Wielu rolników jest od niego uzależnionych, bo odbiorcy upierają się przy dostawach żywych zwierząt. Dużo żywego bydła jest eksportowane z Rumunii do Turcji i Libanu. Jednak wszyscy eurodeputowani zgodzili się, że lokalne rzeźnie muszą być promowane w celu ograniczenia transportu zwierząt.

Planowany przegląd przepisów o dobrostanie

Komisja Europejska zastosuje się do zaleceń PE, powiedziała posłom unijna komisarz ds. zdrowia. Już w tym roku kontrole mają zostać przedłużone, naruszenia unijnej dyrektywy o transporcie zwierząt mają być lepiej rejestrowane, a informacje wymieniane między krajami UE. Komisarz obiecała też do 2023 roku przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.