Skarg na lekarzy weterynarii zajmujących się wystawianiem świadectw zdrowia słuchamy często. Wiele ich słyszeliśmy w trakcie dorocznej konferencji "Farmera" Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, wiele odebraliśmy pocztą, usłyszeliśmy przy okazji spotkań terenowych, a także w czasie niedawnych protestów rolniczych. Niestety, nie stawiają one w pozytywnym świetle ani obowiązujących przepisów, ani organów odpowiedzialnych za ich egzekwowanie, a nade wszystko lekarzy weterynarii.

Według zamysłu resortu przepisy te miały uszczelnić obrót zwierzętami i przeciwdziałać groźnym chorobom zwierząt. W myśl wymogów każdy transport trzody chlewnej musi posiadać świadectwo zdrowia wystawione po uprzednim badaniu klinicznym przemieszczanych zwierząt. Badanie musi być wykonane nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym transportem. Świadectwo może wypisać tylko lekarz z danego powiatu wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mogą więc to być zarówno lekarze z PIW, jak i weterynarze na praktyce prywatnej, z którymi PLW podpisze umowę.

JAK WYGLĄDA WETERYNARZ?

Na początku obowiązywania tych przepisów producenci trzody skarżyli się głównie na problemy ze znalezieniem lekarzy, którzy za przewidziane rozporządzeniem skromne należności zgodzą się świnie przed wysyłką badać. Dziś nie stanowi to już problemu…

- Weterynarze potrafią ciąć koszty i optymalizować zyski. Nieważna urzędowa taryfa, ważny jest przepis, który daje władzę i uzależnia każdą naszą transakcję od stempelka lekarza - przekonuje producent trzody z okolic Sępólna Krajeńskiego (woj. kujawsko-pomorskie).

- Do mnie lekarz weterynarii przyjechał trzykrotnie - opowiada właściciel chlewni w woj. zachodniopomorskim. - Za pierwszym razem zmierzył temperaturę trzem sztukom, za drugim jednej, a za trzecim tylko zajrzał do chlewni. Od tej pory nie pofatygował się więcej, każe do siebie dzwonić, a potem oddzwania, żebym odebrał świadectwa - opowiada nam rolnik z okolic Wałcza. - Zastanawiam się, za co właściwie płacę? Wiem jednak, że jeśli się postawię, to inny weterynarz w imię zawodowej solidarności uprzykrzy mi życie.

- To tajemnica poliszynela, ale producenci trzody funkcjonują na takich warunkach, jak nie przymierzając, obywatele jakiejś "republiki bananowej" - twierdzi właściciel chlewni na ponad 2 tys. świń z Kujaw. - Wszyscy wiedzą, że świadectwa to fikcja, ale nikt głośno tego nie przyznaje, bo weterynarze mają swoje "dojne krowy", a rolnicy boją się konsekwencji, jeśli złamią niepisane układy. Ja nie pamiętam nawet, jak wygląda lekarz, który wystawia świadectwa moich tuczników, bo spotkałem go tylko raz. Dzwonię tylko, a potem wysyłam pracownika po odbiór papierów. Lekarz z góry zapowiedział, że nie ma czasu na przyjazdy. Ja mam tylko płacić i się nie martwić. Martwię się jednak, bo przecież warchlaki, które kupuję do tuczu, też mogą być "badane" tak samo.

ZZA BIURKA I HURTEM

- Wracam właśnie z Piotrkowa Trybunalskiego od lekarza weterynarii - relacjonuje nam producent trzody z okolic Radomska. - Chciałem sprzedać 200 świń, ale weterynarz jak zwykle nie znalazł czasu, żeby przyjechać. Gdy się u niego zjawiłem, kazał zapłacić nie tylko za świadectwa, ale też pokryć koszty jego dojazdu do mojej chlewni, chociaż to ja musiałem pojechać do niego. Na palcach jednej ręki zliczę przypadki, kiedy zdarzyło mu się faktycznie podjechać do chlewni i spojrzeć chociaż na świnie.

- Zgodziłbym się zapłacić więcej, gdyby te świadectwa cokolwiek znaczyły w skupie - ubolewa nasz rozmówca. - Przy ostatniej dostawie do ubojni odbiorca nie zapłacił mi za 2 sztuki ze 100, bo weterynarz zakładowy miał jakieś podejrzenia. Nie przekazano mi żadnych wyników badań, które uzasadniałyby uszczuplenie należności. Czuję się oszukany podwójnie i w obu przypadkach za sprawą weterynarzy.

- Mam chlewnię, która umożliwia produkcję 3000 świń w rzucie. W ub.r. roku wydałem na świadectwa blisko 10 tys. zł, płaciłem po 67 zł za transport 100 tuczników - wylicza producent trzody spod Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim. - Lekarz nie wypisuje mi świadectw zza biurka, ale też nie bada zwierząt. Przed przyjazdem powiadamia innych zainteresowanych w okolicy, by po świadectwa przejeżdżali do mojego gospodarstwa. Od każdego z nas inkasuje kwotę na pokrycie fikcyjnych kosztów dojazdu do danej chlewni, choć robi tylko jeden kurs do jednego gospodarstwa. W ten sposób jednorazowo zarabia na czysto nawet kilkaset złotych na samych "delegacjach". Do tego wciska nam antybiotyki, których nie potrzebujemy. Nie podoba mi się to, tym bardziej że sąsiedzi patrzą na mnie podejrzliwie, sądząc, że i ja czerpię jakieś profity z tego układu.

Relacji o podobnej treści usłyszeliśmy w ostatnim czasie więcej, ale cytować wszystkich nie sposób. Skarg nie byłoby pewnie tyle, gdyby nie pogarszająca się sytuacja producentów trzody. W obliczu spadku stawek w skupie, problemów ze zbytem i malejącej opłacalności produkcji trzody rolnicy baczniej przyglądają się każdej wydawanej złotówce. Rozgoryczenie jest tym większe, że rzeczywistość przeczy założeniom towarzyszącym konstruowaniu i wprowadzaniu przepisów o obowiązkowych świadectwach zwierząt. Rolnicy uważają, że świadectwa nie mają żadnego wpływu na tempo rozprzestrzeniania się wirusa ASF w kraju, tymczasem utrudniają im prowadzenie działalności i zwiększają jej koszty.

ZDANIEM GLW

Zaznaczyć należy, że skargi rolników dotyczą nie lekarzy pracujących w PIW, ale lekarzy na praktykach prywatnych i zatrudnionych w prywatnych lecznicach, którym zadanie wystawiania świadectw powiatowi lekarze zlecają. Skarżący się rolnicy nie chcą jednak upubliczniać swoich nazwisk, w obawie przed represjami ze strony lekarzy weterynarii. Jak argumentują, bez względu na miejsce pracy weterynarze w każdym powiecie doskonale się znają i stanowią hermetyczną społeczność, w której obowiązuje zawodowa solidarność. Zgłaszane przez rolników nieprawidłowości opisaliśmy w piśmie skierowanym do Głównego Lekarza Weterynarii i poprosiliśmy o odniesienie się do tych przypadków. Poprosiliśmy również o odpowiedź na pytania: Czy GIW prowadzi lub zamierza przeprowadzić jakiekolwiek kontrole w zakresie wystawiania świadectw zdrowia zwierząt? Gdzie trafiają pieniądze pobierane za wystawianie tych świadectw? Dlaczego ubojnie i podmioty skupowe nie respektują w pełni świadectw zdrowia świń i nie płacą za sztuki, wobec których lekarze zakładowi mają własne podejrzenia?

Odpowiedzi w imieniu GLW udzieliła nam Karolina Mizgier-Żuczek z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii. We wstępie tej odpowiedzi czytamy: "Świadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom świń na terytorium Polski gwarantują, że zwierzęta przemieszczane do innych gospodarstw utrzymujących świnie lub do rzeźni spełniają wymagania weterynaryjne dotyczące chorób zakaźnych zwierząt. W przypadku ewentualnego stwierdzenia choroby zakaźnej na terenie gospodarstwa przeznaczenia/w rzeźni świadectwa pozwalają na wdrożenie odpowiedniego postępowania m.in. w gospodarstwie pochodzenia zwierząt (możliwość śledzenia przesyłek zwierząt). W obecnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń przedmiotowy nadzór jest niezwykle istotny".

Przedstawicielka GIW przyznaje, że: "zgodnie z przepisami, lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do wystawiania świadectw zdrowia powinien przed wystawieniem takiego świadectwa przeprowadzić badanie kliniczne zwierząt, co oznacza fizyczną konieczność dokonania tego badania. W przypadku braku u zwierząt objawów klinicznych świadczących o chorobie, lekarz weterynarii wystawia świadectwo".

Dodatkowo, jak się dowiadujemy, przepisy "wskazują, że lekarz weterynarii pobiera opłatę za przeprowadzenie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia".

"Jeżeli zatem lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia, nie przeprowadzając badania klinicznego/kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia, to fakt ten należy zgłosić do właściwego dla położenia gospodarstwa/miejsca utrzymywania świń powiatowego lekarza weterynarii, który podejmuje działania, aby taki proceder na obszarze jego właściwości nie miał miejsca" - przekonuje Karolina M izgier-Żuczek.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnych kontroli i zwalczania nieprawidłowości w zakresie wystawiania świadectw, czytamy: "W ramach kompetencji Biura Kontroli GIW, wystawianie świadectw zdrowia było jednym z zagadnień podlegającym badaniu w ramach audytu przeprowadzonego w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2016 r. w zakresie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Wystawianie świadectw zdrowia, pobieranie próbek krwi do badań od świń przeznaczonych do obrotu w związku z występowaniem ASF jest przewidziane na 2019 r. Audyty były/będą realizowane przez audytorów WIW." Jak dowiadujemy się z nadesłanego pisma: "Pieniądze pobrane od hodowcy za wystawienie świadectwa zdrowia (…) stanowią dochód budżetu państwa. Również z budżetu państwa wypłacane jest wynagrodzenie dla urzędowego lekarza weterynarii".

Z odpowiedzi GIW wynika także, że choć świadectwa są przy sprzedaży świń do ubojni obowiązkowe, to dla właścicieli tych firm mają one jedynie wagę papieru, gdyż liczy się wynik tzw. badania przedubojowego. Dlaczego? A dlatego, że jak odpowiada GLW: "Już sam transport świń do miejsca skupu czy rzeźni może zmienić stan zdrowotny przewożonych zwierząt, które w swojej naturze są bardzo wrażliwe, np. pod wpływem stresu mogą ujawnić się objawy, które w trakcie badania klinicznego w gospodarstwie pochodzenia nie były widoczne. Niewłaściwe warunki transportu mogą również wpłynąć na dobrostan świń, które mogą być osłabione, poranione, w najgorszym wypadku padłe. Dlatego też konieczne jest ponowne przeprowadzenie oględzin/badania zwierząt w miejscu ich przeznaczenia".

"Kwestia płatności za dane zwierzę wynika natomiast z umowy między kupującym a sprzedającym, dlatego nie możemy odnieść się do przedmiotowej części pytania" - zaznacza na koniec autorka pisma.

Niestety, wymiana korespondencji z GLW nie nastraja optymizmem. Nikt nie ukróci nadużyć występujących przy wystawianiu świadectw, jeśli rolnicy nie zaczną jawnie zgłaszać konkretnych przypadków. Ci jednak obawiają się otwarcie występować przeciw ludziom, od których zależy normalne funkcjonowanie ich gospodarstw. I tak błędne koło się zamyka…

Artykuł ukazał się w wydaniu lutowym miesięcznika "Farmer"