Jak wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii, Janusz Związek, projekt został przegłosowany, jednak teraz trzeba poczekać na ogłoszenie decyzji. Projekt zakłada podniesienie wieku badanego bydła w kierunku BSE powyżej 72 miesięcy dla zdrowego bydła poddanego normalnemu ubojowi oraz powyżej 48 w przypadku bydła należącego do tzw. grupy ryzyka. W Polsce jak dotąd obowiązywało prawo nakazujące badanie bydła, poddawanego normalnemu ubojowi, w wieku powyżej 30 miesiąca życia oraz powyżej 24 miesiąca w przypadku tzw. grupy ryzyka.

Na początku roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał naukową opinię dotyczącą zagrożenia chorobą BSE dla zdrowia ludzi i zwierząt w poszczególnych krajach wspólnotowych i na jej podstawie w Polsce i kilku innych krajach wiek miał pozostać niezmieniony.

Opinia zawierała wyraźne błędy, dlatego odwołaliśmy się do Komisji Europejskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy. – wyjaśnia Janusz Związek – Od 5 lat zaznacza się wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę stwierdzonych przypadków BSE w Polsce, jak również wzrasta wiek bydła, u którego stwierdza się BSE – dodaje i zaznacza, że podwyższenie wieku badanego bydła to oszczędność dla budżetu państwa około 3 mln złotych.