Niezwłocznie w przypadku zawiadomienia o wystąpieniu w gospodarstwie objawów klinicznych albo zmian pośmiertnych u dzikich lub domowych przeżuwaczy, czyli u zwierząt z gatunków wrażliwych powiatowy lekarz weterynarii podejmuje działania prowadzące do wykrycia wirusa lub w celu wykluczenia choroby.

W przypadku wystąpienia podejrzenia wystąpienia choroby zostaną podjęte następujące działania: badanie kliniczne i oględziny lub sekcja zwłok, zostaną pobrane próbki od zwierząt, które potencjalnie mogły zostać zakażone, próbki zostaną przeanalizowane w laboratorium urzędowym.

Powiatowy lekarz weterynarii obejmie także nadzór nad takim gospodarstwem, w którym pojawiło się ognisko choroby. Lekarz sporządza spis miejsc, w których sprzyjają warunki do namnożenia się muchówek żywiących się krwią zwierząt.

Zwierzęta z nakazu lekarza mogą zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych jeżeli istnieje taka możliwość w gospodarstwie, oprócz tego nie będą mogły być wyprowadzane poza obręb gospodarstwa.

Będą musiały zostać również zwalczone ewentualne wektory choroby w pomieszczeniach lub w miejscach w których są przetrzymywane zwierzęta.

Przeczytaj więcej o chorobie:

 http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/francja-i-niebieskie-jezyki,10530.html

 http://www.farmer.pl/agrosfera/farmertv/pe-za-stosowaniem-nowych-szczepionek-na-chorobe-niebieskiego-jezyka,34456.html