Głównym celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest "zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt" - poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta w czwartkowym komunikacie.

Rejestracja bydła, owiec, kóz oraz świń

Po wejściu w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuowała realizację zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń. Dodatkowo ustawa zakłada przejęcie przez ARiMR zadania związanego z gromadzeniem danych dot. koniowatych oraz rozpoczęcie zbierania danych dotyczących jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z unijnymi przepisami.

Co z dokumentami identyfikacji koni? 

Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie nadal w kompetencji związków hodowców koni prowadzących księgi hodowlane. Związki te będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Jednocześnie ustawa wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, wprowadza obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w postaci elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii, w drodze decyzji, likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

Nowe przepisy umożliwią ponadto dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, tak by były one kompatybilne z bazami prowadzonymi przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.