Program zaplanowano na lata 2008-2010. Zakłada ewidencjonowanie przypadków zachorowań zwierząt. Dane zbierane przez powiatowych lekarzy weterynarii będą przekazywane lekarzom wojewódzkim, a następnie głównemu lekarzowi weterynarii - podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Z programu wyłączone zostaną województwa śląskie i świętokrzyskie, a także niektóre powiaty województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Ze środków budżetowych będzie przysługiwać odszkodowanie m.in. za zniszczone z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produkty, poddane ubojowi zwierzęta, badania, transport oraz przewidziane procedurą odkażanie.

Główną korzyścią wynikającą z realizacji programu będzie bezpieczny handel bydłem. Uznanie stada za urzędowo wolne od białaczki podniesie konkurencyjność polskiego bydła na rynku unijnym oraz na rynkach państw trzecich.

Białaczce enzootycznej nie towarzyszą wyraźne objawy kliniczne. Bydło raz zarażone wirusem pozostaje jego nosicielem przez całe życie, mimo że późniejsze wyniki badań mogą być ujemne.

Źródło: PAP