Sekcja Bezpieczeństwa Biologicznego Łańcucha Żywnościowego przy Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCoFCAH) pozytywnie zaopiniowała projekt decyzji Komisji, zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz nakłady finansowe Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w latach 2014 i następnych, przedstawione przez państwa członkowskie.

Jak informuje Związek Polskie Mięso - na rok 2014 zatwierdzono współfinansowanie programów rocznych na:

- zwalczanie brucelozy bydła w Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii (w sumie: 5,4 mln euro) ;

- zwalczanie gruźlicy bydła w Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii (w sumie: 48 mln euro ) ;

- zwalczanie brucelozy owiec i kóz w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze i w Portugalii (w sumie: 13,2 mln euro) ;

- zwalczanie i monitorowania choroby niebieskiego języka w Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Estonii, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, na Malcie, w Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii (w sumie : 1,236 mln euro) ;

- kontrolę niektórych form salmonelli odzwierzęcej w stadach hodowlanych, stadach niosek, stadach brojlerów gatunku Gallus gallus oraz stadach indyków (Meleagris gallopavo ) w Bułgarii, Danii, Niemczech , Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze, Łotwie, w Luksemburgu, na Węgrzech, Malcie, w Holandii, Austrii, Portugalii , Rumunii, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii ( łącznie: 14,810 mln euro) ;

- kontrolę i monitorowanie klasycznego pomoru świń w Bułgarii, Niemczech, Francji, Chorwacji, Węgrzech, Łotwie, w Rumunii i na Słowacji ( w sumie: 2,585 mln euro) ;

- kontrolę i monitorowanie afrykańskiego pomoru świń we Włoszech ( w sumie: 2,580 mln euro) ;

- zwalczanie choroby pęcherzykowej świń we Włoszech (w sumie : 590 tys. euro) ;

- monitorowanie przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz zwalczanie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i trzęsawki w Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Niemczech, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji , Chorwacji, Włoszech, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Holandii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.