Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o paszach - przygotowany przez resort rolnictwa - dostosowujący polskie przepisy do nowej unijnej regulacji, która ujednolica wymogi, jakie muszą spełniać podmioty, z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować paszę leczniczą lub produkty pośrednie.

Ministerstwo podkreśliło, że unijne przepisy, co do zasady są zgodne z tymi już obowiązującymi w kraju i nie będą miały znaczącego wpływu na działalność przedsiębiorstw.

Wyjaśniono, że tak jak obowiązującym prawie, wojewódzcy lekarze weterynarii są wskazani do zatwierdzania podmiotów, które wytwarzają przechowują, transportują lub wprowadzają na rynek pasze lecznicze lub produkty pośrednie. Dodatkowo zatwierdzeniu będą podlegać podmioty, które wytwarzają paszę leczniczą w mobilnych wytwórniach pasz.

W ocenie skutków regulacji projektu czytamy, że obowiązkowi rejestracji tak jak dotąd podlegać będą podmioty, które: jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach; prowadzą handel detaliczny paszą leczniczą z wyłączeniem produktu pośredniego dla zwierząt domowych. Dodatkowo jednak zarejestrowane będą musiały być też podmioty, które prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują paszy leczniczej lub produktów pośrednich w swych obiektach.

Zgodnie z projektowaną nowelą - tak jak w obecnie - Główny Lekarz Weterynarii prowadzić będzie wykaz podmiotów działających na rynku pasz, choć będzie on rozszerzony o mobilne wytwórnie pasz leczniczych.

Dodano, że projekt wprowadza też pojęcie recepty weterynaryjnej na paszę leczniczą.

Projekt przewiduje też kary m.in. za brak powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o tym, że podmiot wytwarzający paszę leczniczą w mobilnej wytwórni, który ma zatwierdzenie w innym niż Polska kraju UE, wprowadza paszę leczniczą na terytorium Polski.

Kary grozić będą też za niezgodne z przepisami unijnymi reklamowanie pasz leczniczych. Rozporządzenie UE zakazuje m.in. reklamowania paszy leczniczej i produktów pośrednich. Nie dotyczy jednak reklam przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy weterynarii.