Jak poinformował dr inż. Henryk Wachta z PRz, pomysł na opracowanie nieniszczącej, szybkiej i bezkosztowej metody analizy tłuszczu w mięsie zrodził się w wyniku wzajemnych konsultacji naukowych.

"W skład naszego zespołu naukowego wchodzą specjaliści z zakresu informatyki, techniki świetlnej i ogólnie definiowanej żywności. Z doświadczenia wiem, że tego rodzaju zespoły wykazują zazwyczaj najwyższą kreatywność" - dodał.

Projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej umożliwi innowacyjną analizę tłuszczu śródmięśniowego w mięsie. Opracowane urządzenie pomiarowe generuje stosunkowo niewielkie koszty, co znacznie zwiększa dostępność na rynku tego rodzaju nowatorskich metod pomiaru.

Jak przekonują rzeszowscy naukowcy, urządzenie to może stać się alternatywą dla stosowanych współcześnie chemicznych metod weryfikacyjnych pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie i przyczynić się do wzmocnienia skuteczności kontroli procesów technologicznych produkcji mięsa.

Zespół z PRz przewiduje, że projekt znajdzie swoje zastosowanie w jednostkach kontroli jakości żywności, firmach produkujących żywność i firmach przetwarzających produkty mięsne do postaci oferowanej konsumentom.

Zdaniem naukowców, dużym atutem ich rozwiązania jest to, że pozwala ono oceniać zawartość tłuszczu w mięsie w ramach całej próbki, a nie, jak to ma miejsce w niektórych stosowanych metodach pomiaru, jedynie w jej fragmencie.

Obecnie zespół projektowy pracuje nad tym, aby jeszcze bardziej podnieść dokładność pomiarową oraz obniżyć koszty produkcji urządzenia.

Projekt naukowców z PRz "Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie" otrzymał niemal 103 tys. zł dofinansowania, w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych.

Program grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.