W trosce o #dobrostanzwierząt. Minimalizujemy w ten sposób stres krów i nie dopuszczamy do ich przemęczenia.

Zwierzęta same się nie obronią i to ludzie muszą dbać o respektowanie ich praw. Od pokoleń współpracujemy z ludźmi, którzy hodują bydło. Na przestrzeni lat dużo się od siebie nauczyliśmy. I chcemy uczulić wszystkich z branży.

Przy transporcie zwierząt należy:

  • wzmocnić wymogi doboru i szkolenia personelu w transporcie i rzeźniach. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy i metod wywołujących lęk, obrażenia lub cierpienie zwierząt;
  • planować podróż dokładnie, z ograniczeniem czasu jej trwania do minimum;
  • zapewnić bezpieczne urządzenia do załadunku i wyładunku (tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko zranień);
  • przestrzegać wymogu prowadzenia różnego rodzaju dokumentów (certyfikatów kompetencji i autoryzacji przewoźników, certyfikatów transportu zwierząt, dzienników podróży);
  • odpowiednio często i uczciwie przeprowadzać inspekcję weterynaryjną;
  • nie narażać na cierpienie zwierząt nienadających się z różnych względów do transportu;
  • organizować transport w sposób właściwy dla danego gatunku i w odpowiednim czasie, z przerwami na karmienie, pojenie oraz odpoczynek i bezpośrednie kontrole stanu przewożonych zwierząt.
  • zapewnić odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość pojazdu;
  • w razie stwierdzenia w czasie transportu zwierząt poranionych, ze złamaniami lub innymi problemami albo padłych, transport powinien być przerwany i poddany natychmiastowej kontroli weterynaryjnej, z udzieleniem pomocy zwierzętom.

Dla nas to bezkompromisowy standard. I aby mieć nad tym kontrolę, w #Skłodowscy proponujemy naszym polskim partnerom własny transport.

Kierujemy się zasadą – im krótsza droga – tym lepiej. Mamy nadzieję, że branża mięsna będzie szła z nami w tym kierunku.

 

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE SKUPU <<