Na co można uzyskać dopłatę?

Przypomnijmy: Pszczelarze mogą składać wnioski w ramach trzech interwencji:

  • Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – zakup sprzętu i urządzeń pasiecznych wykorzystywanych na potrzeby pasieki (np. miodarki, odstojniki, dekryzalizatory, stoły do odsklepiania etc.)
  • Wspieranie walki z warrozą: zakup produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych
  • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół: zakup matek pszczelich z linii hodowlanych dla których prowadzone są księgi hodowlane, odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych,
    w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Termin składania wniosków mija 18 kwietnia.