• Będąc rolnikiem jak zadbać o dobrostan pszczół?
  • Jak zapewnić zapylaczom bazę pożytkową dostępną przez cały sezon?

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wystosowało list otwarty do rolników i sadowników, w którym zaprasza do wspólnego dbania o dobro owadów zapylających i publikuje Kodeks dobrej współpracy rolników i pszczelarzy.

Ochrona środowiska oraz intensywne rolnictwo to zagadnienia nie tylko idące w parze, ale także mogące przynosić korzyści zarówno dla rozwoju różnorodności biologicznej, jak i rentowności gospodarstw rolnych.

Jak przypomina PSOR owady zapylające, w tym pszczoła miodna, są ważnym elementem krajobrazu rolniczego a ich różnorodność biologiczna zapewnia stabilność tego ekosystemu. Dobrostan zapylaczy jest przy tym wspólnym celem nas wszystkich, a szczególną rolę w jego realizacji pełnią rolnicy oraz pszczelarze. Taka współpraca jest kluczem do budowy odpowiedzialnego zrównoważonego rolnictwa.

PSOR opracował: „Kodeks dobrej współpracy rolników i pszczelarzy”. To drogowskaz, który pokaże rolnikom co mogą zrobić w ramach współpracy oraz jak realizować zasady Integrowanej Ochrony Roślin. Ale współpraca z pszczelarzem to nie jedyne działanie wspierające dobrostan owadów zapylających.

Ważne jest też, aby rolnicy prowadzili swoje gospodarstwa w sposób zrównoważony, zwłaszcza w obszarze nawożenia i ochrony roślin. Tworzyli obszary przyjazne zapylaczom na swoich polach uprawnych i w ich pobliżu.

Aby uprawę odwiedzały różne gatunki pożytecznych owadów trzeba zapewnić im bazę pożytkową dostępną przez cały sezon – tworząc pasy kwietne roślin nektaro- i pyłkodajnych, które są bazą pokarmową dla dzikich zapylaczy. Warto zaplanować pasy tak, by tworzyły sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów wokół gruntów rolnych.

Dobrze jest wysiewać połączenie mieszanek roślin jednorocznych, zimotrwałych oraz wieloletnich kwitnących w różnych terminach – w ten sposób owady mają zapewniony pożytek i schronienie przez cały rok.

Aby zapewnić bezpieczeństwo owadom zapylającym na polach i
plantacjach należy także pamiętać o właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.

PSOR zachęca do korzystania z bezpłatnej platformy szkoleniowej
Akademia PSOR, na której znaleźć można materiały eksperckie, dotyczące
bezpiecznego dla środowiska i ludzi stosowania środków ochrony roślin.