Miód uznawany jest za produkt o wyjątkowo długim okresie przydatności do użycia. Wprawdzie Polska Norma mówi o tym, że termin jego ważności wynosi trzy lata, w praktyce jednak prawidłowo przechowywany miód nawet po znacznie dłuższym czasie nie jest szkodliwy dla człowieka i zachowuje wiele ze swoich właściwości.

W jakiej temperaturze przechowywać miód.

Aby miód jak najdłużej zachował swoje właściwości ważne jest przechowywanie go w odpowiedniej temperaturze. Zalecenia nie są pod tym względem jednolite (w literaturze możemy spotkać nieco różne wartości), w pewnym uproszczeniu możemy jednak powiedzieć, że miód należy przechowywać w temperaturze od 8 do 20 stopni Celsjusza. Warto nadmienić, że im niższa temperatura, tym szybciej zachodzi proces krystalizacji miodu. Jeżeli jesteśmy miłośnikami krupca, z powodzeniem możemy przechowywać miód w dolnych wartościach wymienionego zakresu temperatur. Jeśli jednak wolimy miód w postaci płynnej, lepiej jest przechowywać go w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Wówczas krystalizacja miodu zachodzi znacznie wolniej. 

Miód nie lubi światła słonecznego

Drugą rzeczą o której należy pamiętać jest to, że miód przechowywać należy w miejscach nienarażonych na działanie światła słonecznego. Szkodzi ono przynajmniej na dwa sposoby: z jednej strony ogrzewa przechowywany miód, co doprowadzić może do pogorszenia jego właściwości smakowo-zapachowych, a także aktywności enzymatycznej. Z drugiej strony pod wpływem światła słonecznego dochodzi do powstawania hydroksymetylofurfuralu (HMF), wykazującego negatywne działanie na zdrowie człowieka.

Czy miód powinien odparować?

W mediach społecznościowych co rusz spotkać można dyskusję na temat tego, czy po odwirowaniu miód powinno przechowywać się w zamkniętych, czy też otwartych naczyniach. Dawne zalecenia faktycznie mówiły o tym, że po pozyskaniu miodu przez okres przynajmniej kilku dni miód powinno się przechowywać w otwartych pojemnikach. Z założenia miało to na celu odparowanie nadmiaru wilgoci do atmosfery.

Prawdą jest jednak to, że w prawidłowo pozyskanym miodzie zawartość wilgoci nie powinna przekraczać 16-18 proc. co skutecznie powstrzymuje proces fermentacji. Zbędne jest zatem przechowywanie w otwartych naczyniach. Co więcej może ono przynieść więcej szkody niż pożytku. Miód jest produktem higroskpijnym (wiąże wilgoć z powietrza), co przy przechowywaniu go w warunkach podwyższonej wilgotności zwiększy koncentrację wody. Z drugiej strony miód łatwo chłonie obce zapachy w konsekwencji może zatem dojść do pogorszenia jego właściwości organoleptycznych. Dlatego natychmiast po zakończeniu miodobrania – zwłaszcza jeżeli wykonujemy je w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. domowa kuchnia, czy piwnica) pojemniki z miodem należy szczelnie zamknąć.